Konkurransetilsynet forstår ikke hvilken relevans den finske reguleringen av dominante dagligvarekjeder har med prisdiskriminering i Norge å gjøre (DN 6. oktober). Det burde ikke være så vanskelig å forstå.

Vi hevder ikke at våre eksempler med Ica, Lidl, marked.no, Bunnpris eller Finland beviser at inngrep mot prisdiskriminering vil føre til lavere forbrukerpriser. Derimot mener vi de offentlige utredningene som tilsynet lener seg til er mangelfulle. Vi mener det er helt nødvendig å supplere kunnskapsgrunnlaget med eksempelstudier fra den norske og nordiske dagligvarevirkeligheten.

Finland er et svært relevant eksempel for Norge. To dagligvarekjeder kontrollerte over 80 prosent av markedet, men ingen av dem falt under lovens definisjon av dominerende aktører. Det finske konkurransetilsynet var derfor i beit for virkemidler. I praksis var det for eksempel fritt frem å bruke kjøttvekta til å kreve lavere priser for ellers like ytelser, sammenlignet med mindre konkurrenter. De finske myndighetene søkte å løse sitt problem ved å senke terskelen for dominante dagligvaregrossister (i 2014). Det norske stortingsflertallet har forsøkt å motivere tilsynet til å løse det samme problemet via leverandørleddet. Den finske og norske tilnærmingen er derfor i stor grad to sider av samme sak.

Den flate finske prisutviklingen på dagligvarer er anekdotisk, men likevel interessant. Det finske konkurransetilsynet mente at sterk kjøpermakt kan føre til høyere hyllepriser. Argumentet var at leverandører, som blir presset til å betale store bidrag uten motytelser, søker å hente tilbake disse kostnadene ved å øke den variable innkjøpsprisen. Konkurransedirektøren poengterer, helt korrekt, at det er vanskelig å isolere enkeltårsaker til prisendringer. Likevel synes vi et motsatt utfall i Finland enn det Konkurransetilsynet forventer vil skje i Norge, burde være interessant å se nærmere på.

Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet blir ikke enige i denne omgang. For vår del avrunder vi derfor debatten med dette innlegget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.