Nettbanken til Norges største bank har hatt problemer. Selv om betalingsdelen har fungert, har hendelsen fått flere politikere til å snakke om at det er farlig å bli avhengig av datamaskinene. De vil ha kontanter som sikkerhet.

Dette er som å kreve fallskjerm i fly, eller å si at det er flott at det er mange hester i Norge som kan overta om vi ikke får tilførsel av drivstoff.