I en kronikk i DN 23. mai tok vi opp påstanden om at vi vil ha mangel på råvarer – og dermed høye råvarepriser – i ti år fremover. Vi brukte korn som et eksempel på hvordan høye priser i seg selv vil kunne medføre endringer både på tilbuds- og etterspørselssiden, endringer som vil kunne resultere i prisfall.

Eli Gjerlaug Enger og Christian Anton Smedshaug har lest vår kronikk, men dessverre ikke fått med seg at kronikken dreide seg om internasjonale råvarepriser. Isteden er de opptatt av å få frem at Norge har en fleksibel husdyrproduksjon, at man får et nyttig biprodukt (husdyrmøkk) fra husdyra, at norske husdyr spiser en stor andel norskprodusert fôr og at norsk gris trenger noe mindre kraftfôr per kilo flesk enn det som er vanlig i mange andre land (DN 13. juli). Dette er vel og bra, men helt irrelevant for det temaet vi tok opp.

Marie Steen
Marie Steen (Foto: Privat)

Ett av våre poeng var at når kornprisene stiger, blir det relativt dyrere å produsere kjøtt som krever mye korn sammenlignet med kjøtt som krever relativt mindre korn per kilo ferdig vare. Alt annet konstant blir det relativt billigere å produsere kylling sammenlignet med gris når kornprisen stiger.

Da kan det hende at effekten av de høye kornprisene blir at folk dreier sin etterspørsel fra flesk og mot kylling. Noen vil kanskje velge å spise mer sjømat, og enkelte kan tenkes å spise mer vegetabilsk mat. Dette vil kunne påvirke prisen på korn. Det var dette poenget vi forsøkte å få frem.

Ole Gjølberg
Ole Gjølberg (Foto: Håkon Sparre)

Ellers er det interessant å notere at de internasjonale kornprisene har falt ganske kraftig i juni og juli. Hveteprisen er nå på samme nivå som den var før Russlands angrep på Ukraina. Vi vil ikke spå et ytterligere fall i de internasjonale kornprisene de nærmeste månedene. Det er godt mulig at de igjen vil stige.

Men vårt hovedpoeng holder vi fast ved: markedsaktører tilpasser seg hele tiden med den følge at perioder med høye råvarepriser avløses av perioder med lavere priser. Følgelig bør man være varsom med å lage prognoser ti år frem i tid.

Da kan det hende at effekten av de høye kornprisene blir at folk dreier sin etterspørsel fra flesk og mot kylling.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.