Mange land som har innført koronapass, har stor smittespredning i dag. Offisielle tall fra Danmark viser at omikron har smittet helt likt mellom vaksinerte og uvaksinerte: 88,2 prosent av alle de som var smittet var fullvaksinert, disse representerte samtidig 88,3 prosent av populasjonsutvalget. Kilden her er ferske fullskalatall fra danske helsemyndigheter (SSI). Jeg er lekmann på fagfeltet medisin, men stoler på kildene.

Magnus Reiersen
Magnus Reiersen

Hendelsen på Aker Brygge hvor hele 98 prosent av de smittede var fullvaksinert, sier også noe. Påstanden om at et koronapass i stor grad vil gi mer trygghet for publikum har aldri stått svakere. En dansk studie viser at vaksinerte med to doser mister totalt sin smittebeskyttelse mot omikron etter to-tre måneder. Sett bort ifra noe effekt for de med booster, vil det generelt være en falsk trygghet hvis smitten nå får sine fristeder blant de med sertifikatet.

Regjeringen famler med sin begrunnelse for å innføre koronapass. Jonas Gahr Støre sier i et intervju til NRK at de vil åpne for passet dersom det hindrer smitte. I kontrast til statsministeren, begrunner helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK Kveldsnytt at «koronapasset vil beskytte de uvaksinerte fra alvorlig sykdom». Her legger helsemyndighetene seg på en annen linje enn vi har sett tidligere som handlet om smittereduksjon.

Det nye argumentet er at passet skal direkte redusere antall alvorlige innleggelser på sykehus. Vaksine har god effekt mot alvorlig sykdom, men alvorlighetsgraden til covid-19 bryr seg nok lite om hvor man blir smittet.

En studie fra FHI viser at 81 prosent av smitten skjer i husstand, private arrangementer og på jobb. Det virker derfor litt søkt at åtte-ti prosent færre på utesteder og kulturarrangementer vil ha stor innvirkning på antall sykehusinnleggelser ettersom det generelle smittebildet i samfunnet vil forhøyes om man åpner opp for koronapass. Smitten sprer seg så inn i husstander, og man oppnår ikke mye.

Med et litt usikkert datagrunnlag peker også studien på at utesteder og kulturarrangementer bare utgjør fire prosent av det totale smittebildet. Halvparten av alle innlagte i dag er uvaksinert. Om vi ser bort ifra den generelle økte smitten under en gjenåpning, og tar for oss Guldvogs tanke om at de uvaksinerte skal beskyttes mens de er ute – da kan passet umulig ha større effekt enn to prosent på antall sykeplasser til en hver tid.

Med dagens nivå på 277 innlagte som utgangspunkt, så er vi altså villig til å skape et todelt samfunn for å spare seks sykehussenger i hele Norge? Om budsjettet til it-avdelinga som utvikler koronapasset hadde vært brukt til sykehus i stedet, så hadde vi kanskje sluppet koronapass.

Sett bort ifra politikernes svikt med å øke kapasiteten på intensivavdelinger etter to år med pandemi, så er det også et tankekors at Guldvog vil beskytte mennesker fra seg selv. Om man skal følge argumentasjonsrekken, bør ikke passet gjelde for uvaksinerte unge med lav sannsynlighet for innleggelse, og adgang bør nektes for vaksinerte med diabetes, hjertesykdom, høy BMI og de som røyker etc.

I det minste kan vi kanskje nå bremse den vonde retorikken om at de uvaksinerte utgjør en stor fare for alle rundt seg.

Det er nærliggende å tro at den egentlige motivasjonen bak passet er å kunne åpne opp for næringslivet og kulturarrangementer. Det er et forståelig ønske at bransjene roper etter en løsning når regjeringen mistror at bransjen selv kan stille med kompetente tiltak. Med den ene hånden stenger regjeringen ned utelivsbransjen og fremstår som handledyktig, og med den andre hånden fremstår de som helter som åpner opp nedstengingen de selv innførte.

Vi må spørre oss om koronapasset er utdatert. Omikron ser ut til å gi en sykdom med mildt forløp. Å innføre koronapasset nå mens vi kanskje er på vei ut av pandemien, kan bli en bitter ettersmak.

Under influensasesongen 2017/2018 klarte vi å presse sykehuskapasiteten opp til 470 sykesenger, 70 prosent flere enn det som innlagt i dag med korona.

Krisen hviler da totalt på at politikerne har nedprioritert sykehus, kombinert med at FHI krisemaksimerer. Disse prognosene har fått sterk kritikk av fagmiljøer. Å skylde på de uvaksinerte er i politikernes favør.

Vi bør være våkne når et samfunn er blitt polarisert. Å lovfeste et kontrolltiltak som skaper en fysisk adskillelse mellom mennesker kan gjøre vondt mye verre.

Det kan være legitimt å innføre inngripende tiltak i krisetider, men vektskålen bør ikke veie så lett til fordel for segregerende tiltak. Når det nå er vel kjent at vaksinerte har stor sannsynlighet for å bli smittet og smitter videre, er det ikke da mer redelig å åpne opp basert på tillit til bransjene og kulturlivet?

Næringslivet har både kompetanse og erfaring med smitteverntiltak som fungerer.

Vi må spørre oss om koronapasset er utdatert. Omikron ser ut til å gi en sykdom med mildt forløp

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.