Smittetallene i Norge er på full fart oppover, og helsemyndighetene og regjeringen famler etter målrettede tiltak som skal få pandemien under kontroll. Smitten sprer seg i all hovedsak mellom barn og unge i skoler og på fritidsaktiviteter, og de tar med smitten hjem til vaksinerte foreldre og besteforeldre, samt uvaksinerte yngre søsken.

Likevel er det ingen som tør å foreslå tiltaket som vil ha stor effekt på smittetallene, nemlig å fullvaksinere barn mellom 12 og 17 år.

Ifølge myndighetenes vaksineringsstatistikk er det over 240.000 barn i denne aldersgruppen som venter på sin andre dose.

Cathrine Høgseth Nordhus
Cathrine Høgseth Nordhus

Anbefalingen om vaksinering med én dose ble gitt i august basert på smittetallene i denne aldersgruppen til og med uke 33 (ved skolestart). Dagens smittesituasjon er en helt annen.

Norge er nå det eneste nordiske landet som ikke tilbyr fullvaksinering av barna i denne aldersgruppen. Hovedbegrunnelsene i FHIs svar på oppdrag 45 er ønsket om å unngå 15 til 20 tilfeller av hjertebetennelse (myokarditt) – med mildt forløp – og at barn i liten grad blir alvorlig syke av viruset.

FHI påsto ved skolestart også at korona i liten grad smitter mellom barn. Dagens smittetall tyder på at den teorien ikke stemmer.

Det har vært store forskjeller mellom den svenske og den norske pandemihåndteringen, og det er derfor svært interessant å lese beslutningsunderlaget til den svenske Folkhälsomyndigheten, som har landet på å tilby to doser til aldersgruppen 12–15. Begrunnelsen er at dette er til barnas beste.

Svenskene har i løpet av de siste to årene opparbeidet seg bred erfaring når det gjelder å gjennomgå koronainfeksjon for alle aldersgrupper.

I Sverige regnet man i september med at nær 35 prosent av alle barn har hatt covid-19 og at 65 prosent av barna dermed fremdeles er mottagelige for sykdommen. I beslutningsunderlaget fra Folkhälsomyndigheten fra september i år beskrives det at seks barn og unge har dødd, 257 barn blitt diagnostisert med betennelsessyndromet MIS-C, og i overkant av 600 barn har fått diagnosen «long covid» så langt i pandemien.

Det er med andre ord ikke helt ufarlig å gjennomgå koronainfeksjon for barn.

Ved å fullvaksinere 75 prosent av de svenske barna i aldersgruppen 12–15 viste modelleringer at:

  • Man vil kunne unngå cirka 90.000 koronatilfeller i denne aldersgruppen, og 190.000 tilfeller i resten av befolkningen.
  • I aldersgruppen 12–15 vil man ved vaksinering unngå 110 sykehusinnleggelser, hvorav 17 på intensivavdelinger som følge av koronainfeksjon.
  • I resten av den svenske befolkningen vil man unngå 1975 innleggelser, hvorav 390 på intensivavdelinger.

For å få et veldig grovt estimat for Norge kan man ganske enkelt dele de svenske tallene på to.

Anders Tegnell og Folkhälsomyndigheten konkluderte i sin rapport med at barn ifølge FNs barnekonvensjon har rett til god helse, at vaksinene er sikre og effektive, og at så lenge barna vaksineres for sin egen helses del, oppfyller dette retten til god helse.

Konklusjonen er at nytten barna har av vaksinen, er større enn risikoen forbundet med vaksinering.

I alle de nordiske landene begrunnes vaksinering av barna med at dette vil gi helsegevinst og en mer normal hverdag for barna, samt bedre kontroll på pandemien totalt.

La oss få tilbud om dose to til aldersgruppen 12–15, som nesten umiddelbart vil bidra til å redusere smittetrykket i samfunnet. Vi trenger også en rask vurdering av vaksinering med to doser for de yngre barna i Norge. Danmark har i likhet med USA, Canada og Israel allerede startet.

Vi kan ikke la barna våre måtte gå gjennom nok et skoleår med millioner av tapte undervisningstimer og den psykiske påkjenningen nok en nedstenging av samfunnet vil medføre.

… nytten barna har av vaksinen, er større enn risikoen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.