Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet åpner for vaksinering på arbeidsplassen. Det er fornuftig. Men han bør bruke det apparatet som allerede er til stede, heller enn å sette i gang et nytt forsøk.

Nakstad anbefaler virksomheter å ta kontakt med kommunen og prøve å lage en ordning. Dette virker både som en for enkel og dessverre tidkrevende løsning. Det krever at kommunen har tilgjengelig personell når medarbeiderne i bedriftene som sogner til den, har behov, for eksempel ved skifte av turnuslag. Alternativt at medarbeiderne har tid når kommunen har tid til å gjennomføre den frivillige vaksineringen.

Pål Lillebø
Pål Lillebø

I tillegg må store virksomheter, med avdelinger rundt omkring i landet, forholde seg til en rekke ulike kommunale ordninger.

Dette kan vi unngå. Rundt 1,6 millioner arbeidstagere er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Mange av dem finner vi i bransjer hvor vaksineringsandelen blant utenlandske arbeidstagere er lav.

Disse bedriftshelsetjenestene gjennomfører allerede i dag vaksinering mot virus og bakterier i tilknytning til arbeidsplassen, tilpasset bedriftens behov for tid og også ofte sted. Hvert år setter landets bedriftshelsetjenester hundretusenvis av influensavaksiner på samme målgruppe som for koronavaksine.

Apparatet er ikke bare klart. De utfører både på arbeidsplasser og ved alle klinikkene allerede i dag fasilitering for vaksinesetting, både injeksjon, kontroll, innmelding i vaksineregister og oppfølging i etterkant, som oppfyller kravene for koronavaksinen.

Noen bedriftshelsetjenester har sågar satt Johnson & Johnson covid-19-vaksinen allerede. Derfor står bedriftshelsetjenester over hele landet nå klare til å bistå i vaksinering på norske arbeidsplasser, hvis Helsedirektoratet ønsker det.

Det er mer effektivt at vi får ansvaret for bedrifter som allerede er en del av tjenesten.

Nakstad anbefaler virksomheter å ta kontakt med kommunen og prøve å lage en ordning

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.