Ivar Vigdenes´ ti spørsmål om vaksineprogrammet mot covid-19 (innlegg i DN 23. juni) handler i hovedsak om hvordan situasjonen ville sett ut dersom vi hadde gjort andre valg – blant annet om AstraZeneca- og Janssen-vaksinen.

Norge og verden er i en situasjon som vi aldri har vært i før. Avgjørelser må tas – ofte raskt og uten erfaring fra tilsvarende hendelser. Det gjelder også vaksinasjon.

Det at vi kunne starte opp vaksinasjon i Norge allerede i desember 2020, skyldes at vi sammen med EU tidlig kunne investere risikokapital i vaksineutvikling og produksjon. Europakommisjonen og medlemslandene har tilrettelagt for at også Norge omfattes av EUs anskaffelser. Landene hadde ikke anledning til samtidig å inngå vaksineavtale med Covax for eget bruk for de samme vaksinene. Det er umulig å regne ut hvordan verden og Norge hadde sett ut dersom man endrer gjeldende premisser.

Vigdenes stiller blant annet spørsmål om bruk av vaksinen fra Novavax i Norge. Den har fortsatt ikke godkjennelse. Effektdata fra store, kliniske studier er fortsatt ikke publisert, og produksjonsprosessen er ikke ferdigstilt. Forutsetningene om leveranser har endret seg flere ganger underveis. Det er heller ikke mulig å si hvordan oppslutningen i befolkningen hadde vært om vi hadde tatt i bruk eller fortsatte å bruke vaksiner i vaksinasjonsprogrammet mot Folkehelseinstituttets (FHI) og Vorlands-utvalgets anbefaling.

All vaksinasjon er frivillig i Norge, også vaksinasjon mot covid-19. Likevel ser vi at oppslutningen om vaksineringen ser ut til å overgå FHIs beregninger. Nå har 66 prosent av alle over 18 år fått første dose, og mer enn 90 prosent av dem over 65 år er fullvaksinert. Vaksinene som brukes nå (mRNA vaksiner), gir bedre beskyttelse enn virusvektorvaksinene (AstraZeneca og Janssen), både mot smittespredning og mot den nye deltavarianten. Intervallet mellom dosene har variert, basert på løpende faglige vurderinger etter hvert som vi har fått mer kunnskap.

Regjeringen har under hele pandemien lagt vekt på åpenhet, blant annet om tilgang på vaksinedoser og om vaksinekalenderen, som viser når hvilke grupper kan forvente vaksinering. Prisen for åpenhet er kritikk når uforutsette hendelser forrykker tidspunktene for vaksinering – blant annet knyttet til leveranser, nye virustyper og bortfall av AstraZeneca- og Janssen-vaksinen i programmet.

Dersom ingen uforutsette hendelser hadde inntruffet og alle leveranser hadde vært som man håpet på, kunne alle ha fått første dose innen uke 26 (primo juli), ifølge vaksinasjonskalenderen fra 30. april. Men leveransene fra AstraZeneca og Janssen har vært betydelig forsinket og nedjustert. Leveransene har alltid vært usikre, noe som regjeringen har formidlet underveis.

Jeg tror ikke dekningen hadde blitt like høy dersom vi fortsatt hadde brukt virusvektorvaksinene i programmet. Både i europeisk og verdensmålestokk har Norge en svært høy oppslutning om vaksineprogrammet. Det viser at befolkningen har tillit til regjeringens strategi. Høy vaksinasjonsdekning vil føre til at Norge er ekstra godt beskyttet mot fremtidige utbrudd av covid-19.

Regjeringen valgte å slutte seg til faglige anbefalinger fra FHI om prioritering av områder med vedvarende høyt smittetrykk og mange sykehusinnleggelser. Tiltaket har hatt effekt. Det har også vært viktig å unngå for mange endringer i prioriteringer på grunn av svært krevende logistikk og for gi kommunene best mulig forutsigbarhet for gjennomføring av vaksinasjon.

FHI har fortsatt råd om at virusvektorvaksiner (AstraZeneca og Janssen) skal holdes utenfor programmet.

Regjeringens hovedprioritet er tidlig vaksinering av hele befolkningen. Målet er å beskytte flest mulig raskest mulig mot alvorlig sykdom og død. Utviklingen i smittetall og sykehusinnleggelser viser at regjeringens strategi har vært riktig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.