Smittetallene har økt igjen. Helsedirektoratet anbefaler at de som kan, fortsetter med hjemmekontor. Flere selskaper har annonsert «hjemmekontor for alltid» og full frihet for ansatte, deriblant Telenor. Det harmonerer med både smittevern og forventninger om økt fleksibilitet.

Likevel er det dristig å innføre hjemmekontor som permanent løsning basert på erfaringer fra en ekstremsituasjon. De langsiktige konsekvensene kan bli alvorlige.

Vi samlet inn data gjennom en spørreundersøkelse i april og mai fra 282 kontorarbeidere på tvers av bransjer, stillingsnivåer og geografi, som del av et doktorgradsprosjekt ved Egde Consulting og Universitetet i Agder. 84 prosent av deltagerne jobbet hjemmefra.

Av dem som jobbet hjemmefra, tror ni av ti at måten de jobber på vil endres permanent, med flere digitale møter, mindre reising og mer hjemmekontor.

Hele 41 prosent av respondentene opplevde økt kreativitet under nedstengningen. Analysen vår viser imidlertid ingen direkte sammenheng med å jobbe hjemmefra.

Øystein Tønnessen
Øystein Tønnessen

Kreativitet henger derimot sammen med motivasjon, som økte for nesten en tredjedel. Det hersket en generell dugnadsånd i vår. Fra sine respektive hjem sto folk sammen i krisen. Dette kan ha motivert ansatte til å tenke nytt og skape nye ideer.

Konsekvensene av langvarig sosial distansering er imidlertid usikre. Akademikerne, Spekter og NRK uttrykker bekymring for at hjemmekontor gjør idéutvikling og innovasjonsprosesser vanskeligere. Spontanitet, nettverksbygging og kunnskapsdeling blir utfordret. Det gjelder også for hybridløsninger der ansatte jobber hjemmefra kun deler av tiden.

Bjørn-Tore Flåten
Bjørn-Tore Flåten

På den annen side viser studier at økt frihet og færre forstyrrelser hever kreative jobbprestasjoner.

Videomøter og bruk av digitale samhandlingsverktøy økte med hele 87 prosent i vår. Den digitale transformasjonen har virkelig skutt fart i mange virksomheter. Noen gevinster av dette kan bli nye forretningsmodeller og kortere vei til internasjonale markeder.

Graden av intern samhandling har endret seg lite, til tross for at det store flertall har jobbet hjemmefra. En forklaring er nettopp den omfattende bruken av digitale samhandlingsverktøy, noe mange har opplevd som overraskende positivt.

Jøran Bøch
Jøran Bøch

Potensialet for økt produktivitet har tradisjonelt blitt brukt som argument for hjemmekontor. Halvparten i undersøkelsen opplevde imidlertid lavere produktivitet under nedstengningen i vår.

Det er kanskje ikke så overraskende, siden mange hadde barn hjemme fra skole og barnehage. En lengre periode med hjemmekontor var heller ikke planlagt eller tilrettelagt for.

Kriser kan bremse innovasjonsprosesser, men historien viser at de også kan være drivkraft for nyskapning og innovasjon. Hele 80 prosent av bedriftene i undersøkelsen vår er mer åpne for nye ideer og løsninger enn før krisen inntraff.

Et viktig spørsmål er om innovasjonsiveren er like stor etter pandemien.

Det finnes ingen fasit på hvordan arbeid bør organiseres, særlig ikke hvis intensjonen er å stimulere kreativitet og innovasjon. Forventningene om varige endringer og en mer fleksibel arbeidshverdag kan ikke ignoreres. Hjemmekontor er imidlertid ikke den beste løsningen for alle.

Flere internasjonale selskaper lar ansatte jobbe fra «coworking»-steder, gjerne i gang- eller sykkelavstand fra hjemmet. Det gjør det mulig å redusere pendling, beholde fleksibilitet og samtidig jobbe i et dynamisk miljø på tvers av bransjer og kompetanser.

Beslutninger om arbeidssted og arbeidsmåter bør uansett forankres bredt og ta hensyn til både bedriftskultur, ansatte og kunder. Mange bedrifter er nå tvunget til dyptgripende omstillinger i en uforutsigbar tid. Det krever lederskap basert på tydelighet, tillit og omsorg.

Resultatene fra undersøkelsen vår peker i retning av større frihet og mer fysisk avstand. Hjemmekontor kan gi mange positive effekter både for enkeltpersoner, familier og virksomheter. Men langvarig sosial og profesjonell distansering kan få alvorlige konsekvenser, ikke minst for psykisk helse. Fysiske fellesskap, spontane diskusjoner og uformell prat ansikt-til-ansikt må aldri undervurderes, særlig når nye ideer skal utvikles.

De bedriftene som mestrer samspillet mellom frihet, teknologi og mellommenneskelig samhandling, går en lys fremtid i møte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.