I DN 17. desember slår NHOs Ole Erik Almlid og Øystein Dørum fast at fellesskapet ikke gir millioner til Petter Stordalen og andre eiere av store selskaper for å redde dem gjennom krisen, men for å sikre arbeidsplasser. Statssekretær i Finansdepartementet Kari Olrud Moen (H) sier det samme i DN 11. desember.

At landets største interesseorganisasjon for bedrifter forsvarer store overføringer fra skattebetalerne til noen av landets rikeste, er kanskje ikke uventet. Almlid og Dørum er like forutsigbare, men kanskje et hakk mindre oppriktige, når de hevder at støtten ikke er av hensyn til bedriftseierne, men til arbeidstagerne.

Først og fremst kan man sette spørsmålstegn ved om levedyktige store selskaper vil ha problemer med å finne privat finansiering, som Gisle James Natvik, Espen Henriksen og Espen R. Moen senest gjør i DN 22. desember. Som Ole André Kjennerud påpeker i DN samme dag, er tilgangen på kreditt for store selskaper omtrent den samme som før koronakrisen.

Men la oss for diskusjonens skyld akseptere regjeringens og NHOs noe urealistiske premiss om at selv store bedrifter som egentlig er levedyktige risikerer konkurs på grunn av koronakrisen. Uten å gå i detalj, kan man forestille seg en rekke alternative tiltak som ville sikre videre drift uten direkte pengestøtte. Her er noen:

  • (a) Overta eierandeler i selskapet tilsvarende verdien av pengestøtten, ev. med krav om at kreditorer lemper noe på sine krav.
  • (b) Det samme som (a), men i partnerskap med private investorer, slik at staten bærer mindre risiko og kan trekke veksler på privat kompetanse i å vurdere om selskapet er levedyktig.
  • (c) Overlate finansieringen til kapitalmarkedene, men i tilfelle selskapet likevel går konkurs og det ikke finnes investorer som vil kjøpe hele virksomheten, trå inn enten med (a) eller (b) for å sørge for at driften videreføres.

I tillegg finnes det mange muligheter for lån og lånegarantier.

Det burde være store besparelser å hente på å komme frem til gode ordninger som gjør bruk av private incentiver og kompetanse, selv under den noe urealistiske antagelsen om at vanlig privat finansiering ikke kan oppdrives. Det er skuffende at Høyre og NHO heller vil ha trygd for bedriftseiere.

Påstanden om at støtten bare er til hjelp for vanlige arbeidstagere, blir ikke overbevisende uten at regjeringen og NHO går mer i detalj om hvorfor det ikke finnes annen utvei enn store overføringer fra fellesskapet til velstående eiere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.