Smakløst veddemål

Jeg er en trofast leser av DN. Jeg leste derfor med sjokk fredagens oppslag om boligprisene. Ikke på grunn av hovedartikkelens faglige innhold, som var interessant, men på grunn av artikkelen om et veddemål om en flaske vin til 6000 kroner. Jeg forstår at dette antagelig er et forsøk på bringe litt humor inn i en ellers tøff periode, men dette blir dessverre veldig feilslått. Her burde både intervjuobjektene og DN kjent bedre på det moralske kompasset.

Verdensøkonomien er i krise. Viruset har medført nedstengning av mange sektorer i både Norge og andre land. I tillegg kommer nå det dramatiske fallet i oljeprisen. Til sammen skaper dette akutte utfordringer for verdensøkonomien som er uten sidestykke i moderne tid. Ifølge SSB er det ingen grunn til å forvente at dette er over med det første. Det snakkes faktisk om resesjon som en nærliggende mulighet.

Veldig mange av DNs leserne sliter med å overleve, og konkurs er et nærliggende alternativ for mange av dem. Mange må kaste inn håndkleet, og hus og hjem ryker. Jeg er heldigvis ikke blant disse, men som advokat opplever jeg daglig hvilke utfordringer norske næringsliv nå står overfor.

I våre daglige møter med kunder opplever vi næringslivsledere som tar sitt ansvar for virksomhet og ansatte på største alvor. Flere ligger søvnløse med tanke på hvordan nødvendige permitteringer og andre tiltak påvirker de ansatte og deres familier.

Mange av disse lederne har nå uansett et akutt behov for bistand fra både advokater, økonomer og organisasjonspsykologer til å ta best mulig beslutninger under disse omstendighetene.

Jeg finner det derfor direkte smakløst at DN i det hele tatt omtaler et slikt veddemål, når mange norske næringsdrivende lurer på hvordan de skal klare å overleve, og hvor et rekordstort antall familier er sendt direkte ut i økonomisk uføre. Tiden er ikke inne til å markedsføre at man er blant de privilegerte som har råd til å vedde med en flaske vin til 6000 kroner, og endatil at man kanskje kan kjøpe én til for å dele.

At intervjuobjektene ikke har tilstrekkelig medfølelse og ydmykhet overfor dem som sliter, får stå for deres egen regning. Jeg hadde forventet mer fra DN.

For å bringe noe positivt inn i mediebildet kunne DN heller valgt å omtale kreativitet og nyskapning som alltid oppstår som følge av slike kriser. Dette så vi i forlengelsen av (den forrige) oljekrisen, og vi begynner å se konturene av det nå. Vi som jobber mye med sikring og forvaltning av innovasjonsresultater, registrerer at behov for ny teknologi og nye løsninger gir grunnlag for å skape verdier og fremtidige arbeidsplasser. Dette kunne DN fokusere mer på og dermed oppmuntre alle til å tenke nytt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.