Tester du positivt for korona etter prøve rekvirert av fastlegen, er det ingen selvfølge at resultatet er tilgjengelig for helsepersonell på legevakt eller sykehus om du får behov for hjelp der. Vi har en skog av ulike løsninger for pasientjournaler i helsevirksomhetene. Disse kan kun i liten grad kan utveksle data.

Behovet for bedre digitale journalløsninger i kommunene er prekært. Det vil gi bedre pasientsikkerhet og redusere arbeidspresset for helsepersonell. Koronakrisen understreker behovet.

En løsning på denne situasjonen er nå på vei inn i en avgjørende beslutningsfase. I mars la vi i Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med kommunenes organisasjon KS frem en anbefaling om å etablere en ny, felles kommunal journalløsning. Vi anbefaler også å etablere en løsning som gjør at denne kan utveksle pasientinformasjon med løsningene som brukes i sykehus. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har nå bedt kommunene å undertegne intensjonserklæringer om å delta i etablering av de nye løsningene. Flere kommuner har allerede signert.

I koronakrisen har både vi innbyggere og helsepersonell vist en imponerende evne til endring ved raskt å ta i bruk digitale verktøy. Fra februar til mars var det 276 prosent økning i bruken av fastlegetjenestene på helsenorge.no.

Enkelte uker har det vært flere digitale konsultasjoner enn fysiske konsultasjoner i primærhelsetjenesten.

Likevel er dette kun et lite steg på digitaliseringsreisen i helse- og omsorgssektoren. Når vi har en ny felles kommunal journalløsning som snakker med løsningene i sykehusene, har vi tatt et syvmilssteg.

Som pasienter og pårørende møter vi leger, sykepleiere og fysioterapeuter i kommunen der vi bor. I dag har en typisk norsk kommune forskjellig journalløsninger for alle disse områdene, og det er ingen selvfølge at de kan utveksle informasjon. Viktig helseinformasjon som ligger hos fastlegen, er i liten grad tilgjengelig for helsepersonell på legevakt, sykehus og sykehjem. Denne situasjonen innebærer at du og jeg selv må bære med oss og formidle viktig informasjon i møte med helsetjenesten.

For helsepersonell betyr dette at de må bruke verdifull tid på å hente inn informasjon om pasienten som allerede finnes i et annet system enn det de selv benytter. Tid som skulle vært brukt på pasientbehandling brukes til å lete i systemer og å ringe rundt.

Én av tre sykepleiere sier at mangler ved dagens journalsystem går ut over pasientene. Enkelte journalsystemer i kommunene er så utdatert at helsepersonellet heller tyr til penn og papir. Pasientsikkerheten er ikke så god som den burde være.

Dessverre vet vi at dette har hatt fatale konsekvenser.

Flere konsepter for å løse dette er vurdert i en omfattende prosess. Over 40 kommuner har vært involvert i arbeidet med løsningene som nå anbefales. Vi har møtt pasienter, leger, sykepleiere og hjelpepleiere og spurt dem hvor skoen trykker. Norske kommuner har vist en imponerende vilje til å samarbeide om dette forslaget til en felles, solid løsning for fremtiden. it-leverandører har gitt gode råd i en rekke møter.

Tiden er nå moden for kommunene til å stille seg bak dette viktige løftet for pasientsikkerheten.

Koronakrisen har vist helsepersonells evne til endring for å gi oss gode helsetjenester. Nå har ledere i kommunene mulighet til å følge opp.

Da slipper du og jeg å fortelle vår historie om og om igjen, enten den dreier seg om Covid-19 eller andre sykdommer. Med de nye løsningene vil kommunene være langt bedre forberedt neste gang en pandemi treffer. Legene vil se alle positive og negative prøvesvar, mens kommuneledere vil kunne overvåke smitteutviklingen i sanntid, og sette inn målrettede tiltak.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.