Sverige har offisielt snart 5000 koronadøde. Det reelle tallet kan være høyere. Samtidig er under ti prosent av befolkningen i Sverige smittet. Man er langt unna flokkimmunitet.

I sum gir tallene grunn til å tenke at svenskene har ført en helt uforsvarlig politikk og at de burde ha gjennomført stenging de som andre folk.

Det er for enkelt. Faktum er at Sverige har fulgt den smitteutviklingsbanen som norske helsemyndigheter anså som forsvarlig omkring 12. mars. Å slå ned pandemien ble den gangen ikke vurdert som realistisk. Hovedtanken var å bremse smitten og få den strukket over tid, slik at ikke helsetjenesten ble overbelastet. For dette formålet anså man det som tilstrekkelig å få ned reproduksjonstallet R fra cirka 2,5 til cirka 1,3.

Sveriges utvikling er i samsvar med denne tenkningen. R kom ned i 1,3 cirka 3. april og helt ned i 1,0 omkring 10. april. Svenske sykehus har jobbet på spreng, men sprakk ikke.

Når Sverige likevel har fått langt mer smitte og langt flere døde enn Norge, ligger en viktig forklaring i politikkforskjeller forut for vår egen stenging. Norske helsemyndigheter la for dagen et vesentlig høyere bekymringsnivå enn det svenske myndigheter gjorde, og de var vesentlig mer aktive med smitteverntiltak. Det var sterkere oppfordringer i mediene om hånd- og hostehygiene, avstandsholding og hjemmearbeid, og karantinering og begrensning av arrangementer startet tidligere.

For eksempel gikk den svenske MGP-finalen av stabelen med 30.000 mennesker i Friends Arena den helgen Holmenkollrennet ble stengt for publikum (6-8. mars).

Erik Nord
Erik Nord (Foto: x)

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at de grunnleggende tiltakene i Norge avstedkom vesentlig reduksjon i R allerede før 12. mars. I Sverige kom den samme reduksjonen i R først cirka tre uker senere, etter at de grunnleggende tiltakene var blitt opptrappet i siste halvdel av mars. Men da var smitten allerede mye mer utbredt, slik at tallene for syke og død ble høye selv om R raskt gikk ned.

Svenske helsemyndigheter benekter at målet var å utvikle flokkimmunitet. Det kan i hvert fall ikke ha vært noe mål i de siste to månedene. Når man bringer R ned mot 1,0, tar opparbeiding av flokkimmunitet evigheter.

Det man da blir stående igjen med, er at Sverige er blitt strengt straffet for å ha ventet for lenge med å gjennomføre og være pågående med de grunnleggende smitteverntiltakene og å heve aktpågivenheten generelt i befolkningen. Det hadde kostet relativt lite å være mye tidligere ute med disse tingene. Sendrektigheten fremstår i ettertid som klart feilaktig politikkvalg.

Det som på den annen side ikke følger, er at Sverige gjorde feil i ikke å stenge.

Stengingen i Norge har hatt enorme økonomiske, sosiale og psykologiske kostnader. Dens innføring 12. mars var antagelig unødvendig, men likevel forståelig gitt daværende omstendigheter. Dens videreføring to uker senere var til gjengjeld svært problematisk.

Man kan ikke bebreide svenske helsemyndigheter for at de holdt hodet kaldt og med åpne øyne valgte å ikke bekjempe en truende stor sykdomsbyrde ved å pålegge befolkningen en enorm tiltaksbyrde.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.