Min gamle kollega og studiekamerat Hans Jørgen Mørland, administrerende direktør i Scala Eiendom, kommenterer i DN 27. januar at regjeringens nedstengning av kjøpesentrene er dårlig begrunnet og at vi risikerer at kampen mot viruset blir feiret på en økonomisk branntomt.

Angående begrunnelse har Mørland helt rett – regjeringen har lite eller intet faktagrunnlag om smittespredningen på kjøpesentrene.

Det er selvsagt fullt forståelig at handelsstanden reagerer kraftfullt på å bli nedstengt over natten. Jeg er ikke i tvil om at handelsstanden har vært like flinke som oss i restaurantbransjen til å etterleve smitteverntiltak. Samtidig har det for oss i restaurant vært et stort paradoks at vi stadig er nedstengt, mens det er full kjøpefest, Black Friday, sild i tønne og tidenes julehandel på sentrene.

Regjeringen og Oslo kommune har på tilsvarende syltynt faktagrunnlag stengt ned restaurantbransjen to ganger i 2020. Og der nedstengningen av handelen nok blir kort, har vi vært nedstengt i nesten to måneder fra medio mars til primo mai, og nå snart på tredje måneden fra 7. november, uten utsikter til gjenåpning.

I perioden mellom nedstengningene har avstandsbegrensninger og smitteverntiltak gjort at vi i beste fall har kunnet drive på 60–70 prosent av normal gjestekapasitet.

Det eneste reelle kunnskapsunderlaget for regjeringens nedstenging av restaurantbransjen er en prepublisert studie fra Folkehelseinstituttet (FHI), som «viser» at ansatte i serveringsbransjen er blant de mest smitteutsatte. Studien er basert på data fra det notorisk ukorrekt oppdaterte AA-registeret. Studien er blind for enhver «konfunder»-effekt, som at de ansatte i bransjen også er unge, studenter, bor trangt og ofte i kollektiv, osv.

Studien sier ingenting om hvor de ansatte ble smittet, og tar heller ikke hensyn til om de ansatte var permittert og følgelig hverken ansatt eller på jobb da de ble smittet.

For å tydeliggjøre regjeringens manglende faktagrunnlag henviste statsministeren igjen til ovennevnte, samt en uspesifisert dansk barstudie (?) da hun skulle begrunne det nasjonale skjenkeforbudet ved nyttår.

Når det gjelder Mørlands dystre konklusjon om konsekvensene for handelsnæringen, er disse overdrevet. Handelen tåler en kortvarig nedstengning, og Scala og Mørland sitter selv med makten til å avverge katastrofe:

  • Som eier av sentrene kan Scala gi leiefritak til små og uavhengige aktører, hvis økonomi faktisk rammes av nedstengingen.
  • Scalas hovedeier, Norgesgruppen, en av pandemiens store vinnere, bør ha stort handlingsrom til brannslukning.

En slik dugnadsinnsats fra en av landets største eiendomsaktører vil være et tydelig signal til andre utleiere som gjennom hele 2020 har tatt full husleie fra sine leietagere i restaurantbransjen.

Av den støtten mine selskaper har mottatt fra statens kompensasjonsordninger har hver eneste krone gått direkte til å dekke husleie til gårdeier. Det er skammelig, og det medfører at den norske restaurantscenen kommer til å stå igjen som en branntomt når dette er over.

Men heldigvis vil kjøpesenterrestaurantene bestå, og det finnes alltid en idiot som vil åpne bar eller restaurant.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.