Aftenposten avslørte torsdag den 10. desember en uryddig prosess der regjeringen overkjører faglig råd ved frislipp av arbeidsinnvandring i sommer.

Bent Høie forsvarer seg med: «Målet med å innføre karanteneunntaket var ifølge regjeringen å unngå at bedrifter i industrien gikk konkurs.» Prisverdig av Bent Høie at han gir særfordeler til industrien for at konkurser skal unngås. Men dette går samtidig utover de bransjene som stadig må stenge når smitten øker, nemlig hotell, bar og restaurant.

Og her er det ingen spesiell pakke for at disse skal unngå konkurs.

Tom Greni
Tom Greni

Når all smitte fra høsten ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er importsmitte, og det medfører enorme kostnader for andre deler av næringslivet, uten at dette får målrettet kompensasjon, må det være grunn for å protestere.

De næringene som har vært mest berørt av smittesituasjonen i høst og fremdeles vil være offer for strenge restriksjoner frem mot sommeren, er transport, trening, reiseliv, uteliv, kultur og sentrumshandel. Både statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø har uttalt at disse næringene vil nye godt av kompensasjonsordningen som sannsynligvis kommer i slutten av januar.

Begge skryter av ordningen, utrolig nok. Denne ordningen var konstruert for perioden Norge var stengt. At regjeringen ikke klarer å komme med noe mer målrettet, og det til overmål over tre måneder i etterkant av når ordningen starter, er nesten sensasjonelt. At en rekke næringer ikke kjenner driftsforutsetningene sine før tre måneder senere, fører til store tap for dem. Dette er politisk håndverk som knapt er en bananrepublikk verdig.

Kompensasjonsordningen som kommer, er fullstendig feil med hensyn til å få hjulene i gang igjen. Ordningen premierer det å holde stengt. Jo mer en omsetter, jo mindre penger får en. Og all omsetning er jo ulønnsom på grunn av dyre pålegg og restriksjoner som ikke blir kompensert. Norge som et seriøst land bør ikke utsette næringslivet for denne type problemer.

Kompensasjonsordningen dekker kun cirka 50 prosent av de faktiske kostnadene. Så for hver måned som går, blir bedriftene tappet for egenkapital.

Kompensasjonsordningen er konstruert slik at:

  • De som måtte være så heldig å ha finansiert seg med leasing, får dette kompensert, mens de som har banklån eller egenfinansiering (avskrivinger), ikke får det kompensert.
  • Lovpålagte oppgaver som internkontroll brann/elektro og vedlikehold/utbedring blir ikke kompensert.
  • En rekke andre kostnadsområder som advokat, administrasjon og vedlikehold blir ikke kompensert.
  • Alle inngåtte avtaler som ikke kan sies opp umiddelbart, blir ikke kompensert.
  • Arbeidsgiverperioden for permitteringer blir ikke kompensert.
  • Tapt varelager på grunn av stenging blir ikke kompensert.

Kompensasjonen bedriftene får, er allerede øremerket andre: huseiere, revisorer, strømleverandører og slikt. De eneste som ikke får noe som helst, er bedriftseiere og ansatte.

Hele opplegget står fullstendig til stryk.

Kompensasjonsordningen kalles på folkemunne for huseierordningen. Kanskje ikke så rart at det er blitt slik: De største sponsorene til Høyre i 2019 var eiendomsselskapene Eiendomsspar og Pecunia.

Den kommende kompensasjonsordningen er innskjerpet i forhold til hvordan det var første halvår. Nå får en kun trekke fra 1,5 prosent renter, og eiendomsskatt er ikke med. Mange må dermed betale skatt på eiendommer de ikke får bruke.

Nå har regjeringen nok en gang stengt skjenking over det ganske land. Selv om grunnen for økt smitte er fra import fra utlandet. Noe det har vært advart mot fra forskjellig hold i månedsvis.

Fra 1. mars må det komme en ordning rettet mot de bransjene som hele tiden må stenge ned hver gang smitten kommer ut av kontroll, nemlig hotell, bar og restaurant. Det er direkte umoralsk at disse næringene skal betale regningen for en naiv innreisepolitikk. Og det må være en ordning som er målrettet mot disse bransjene og som skal stimulere til økt aktivitet etterhvert som befolkningen blir vaksinert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.