BI-forskerne Espen R. Moen, Gisle James Natvik og Espen Henriksen er i DN 19. mars bekymret for at de nye permitteringsreglene er for sjenerøse. Bedrifter vil kunne velge å permittere ansatte unødig i stedet for å utnytte tilgjengelige ressurser effektivt.

Og Nav mottar en bølge av dagpengesøknader.

Samtidig er det andre deler av arbeidslivet som på grunn av arbeidets natur og teknologiske fremskritt gjør det mulig å utføre arbeidet hjemmefra. BI forskerne påpeker at «yrker uten smittefare slipper unna», og det stemmer nok til dels.

Men det er også noen yrker som er blitt nedstengt – fysisk – grunnet smittefare, men som likevel makter å holde aktiviteten i gang. Utdannelsessektoren er et godt eksempel. Skoler og universiteter både i Norge og globalt holder fjernundervisning over internett.

Vi har selv erfaring med dette, både som pågående rettslærelærer ved videregående skole (Møyfrid) og som tidligere student ved utenlandsk universitet (Mads). I begge tilfeller tvinges utdannelsessektoren til å tenke nytt for å bruke teknologien effektivt.

Roald Amundsen vgs. i Oppegård er ett eksempel. Der er aktiviteten i full gang på det virtuelle planet. Undervisningen skjer etter de faste timeplanene. Lærere i alle aldre og med ulike forkunnskaper kaster seg på teknologibølgen og har Teams-møter med elevene online, spiller inn videosnutter, utforsker nye undervisningsformer og kjører på med oppgaver på Mentimeter, Quizlet, Forms og Padlet. Og elevene «møter opp» til timene og deltar aktivt, på videochatter, OneNote-innleveringer, og andre nyoppdagede undervisningsplattformer.

Kreativiteten er imponerende, og viljen til å få dette til, ser ut til å overskygge både tasteskrekk og teknologiangst.

Etter en uke med fjernundervisning er erfaringen at elevene deltar minst like aktivt som vanlig. De er positive og overbærende når lærerne strever med teknikken. Lærerne og elevene lærer av hverandre og føler at de står i dette sammen.

Forunderlig nok er det også lettere å vite hvem som følger med og ikke når kommunikasjonen skjer elektronisk. Den ansvarsfølelsen og modenheten videregåendeelevene viser lover godt for fremtidens Norge.

Vi tror krisen vil kunne brukes til noe positivt i mange sektorer. Som eksempelet fra Roald Amundsen vgs. viser, er den såkalte «EdTech»-næringen i rivende utvikling.

Til tross for at krisen gir svak ressursutnyttelse i enkelte sektorer, mener vi det er rom for en gladsak: Norsk arbeidsliv viser fleksibilitet ved arbeidsgivere som legger til rette for at sine ansatte kan arbeide hjemmefra – inkludert vår egen arbeidsgiver. Norge er et høyteknologisk land som evner å holde hjulene i gang i krisetider.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.