Vi har alle sammen havnet midt i et ufrivillig testprosjekt hvor samfunnet nærmest har stanset opp, både lokalt og globalt. Plutselig kan man se himmelen i Kina og fiskene i Venezia. Naturen tar endelig igjen sin rette plass i vårt samfunn.

Vi har skåret ned på måten vi lever på, til det som betyr mest – nærhet og vennskap. Å støtte dine lokalbedrifter og menneskene som bor der. Folk tilpasser seg et lavere forbruk. Vi har tatt et gigantisk steg i retning et mer miljøvennlig samfunn.

Jeg er interiørarkitekt og vil benytte anledningen til å rette søkelyset mot påvirkningskraften vi har både som fagpersoner og forbrukere, og hvorfor vi må ta et standpunkt akkurat nå.

Synne Bø Bersvendsen
Synne Bø Bersvendsen

Krise driver innovasjon. Flere har den siste tiden påpekt i mediene at vi er i en tid for endring. Det er ord også byggesektoren må ta på alvor. Med så mye som 40 prosent av verdens energibruk og klimagassutslipp følger et enormt ansvar – og forbedringspotensial er stort.

Koronakrisen viser hvor mye endringskraft som ligger i samfunnet, og hva du og jeg er i stand til.

Den høye prosentandelen av utslipp fra byggebransjen bidrar de fleste av oss til. Vi river, bygger opp, og river igjen. Det som sto nytt for 30 år siden, passer ikke lenger behovene eller preferansene nå. Livssyklusen på et bygg regnes i dag å være 60 år, og inventar for offentlig bruk har som regel ikke garantier ut over fem-ti år.

Private hjem pusser vi opp enda hyppigere. Fremtiden i våre hender laget en rapport om Norges forbruksvaner i fjor. Den viser at vi har nesten en firedobling av møbelimporten siden 1989. Det vil si at hver og en av oss nå importerer 65 kilo møbler i året. I et gjennomsnittlig langt liv gir det et forbruk på over fem tonn møbler per person, ikke ulikt vekten av en voksen elefant.

Nå er vi kollektivt åpne for nye tankesett og rutiner, fordi vi alle er revet ut av den vante hverdagen. Dette har skapt et betydelig potensial for utvikling og innovasjon. Kan koronakrisen hjelpe oss alle tilbake på riktig forbrukerspor?

Allerede før disse ukene i mars har vi sett en holdningsendring i byggebransjen, et ønske om å endre praksis både hos kunder og store aktører som eiendomsutviklere og entreprenører. Søkelys på gjenbruk av bygningselementer og inventar kan gi store positive utslag for kloden. Utfordringer har vært at vi mangler systemer for å få til effektiv ombruk og gjenbruk.

Kanskje pandemien kan gi oss den nødvendige kniven på strupen for å sette fart.

Etter annen verdenskrig, med en industri som bokstavelig talt lå i ruiner, sto Japan overfor en enorm oppgave. Med mangel på energi, materialer og mennesker var bilprodusenten Toyota tvunget til å utvikle metoder som krevde færre ressurser. Det som tidligere var ansett som avfall, ble utnyttet i nye produkter og komponenter. 75 år senere er Lean-metoden brukt verden over.

Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt, sier: «Det er meget stor vilje til klimaomstilling i byggenæringen. Nå venter vi bare på at myndighetene kommer på banen med ambisiøse offentlige anskaffelser og forskriftskrav som er forankret i Parisavtalen.»

Det finnes knapt noe mer omstillingsdyktig enn et menneske. Jeg håper at vi har det friskt i minnet når vi står ved veiskillet etter koronakrisen, slik at vi sammen tar steget fra idé til praksis.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.