Innlegg: Koronaepidemien synes ikke å true den norske befolkningens helse

Lav dødelighet av koronavirus i Norge skyldes sosiale og medisinske særforhold som beskytter befolkningen.

En stor andel av dødsfallene som er rapportert, skyldes bakterieinfeksjon etter viruslungebetennelsen. Andel personer og sykehusavdelinger som bærer multiresistente bakterier blir da kritisk for overlevelse. Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) finner vi i én prosent av prøvene i Norge, mot Italia 34 prosent, skriver artikkelforfatterne.
En stor andel av dødsfallene som er rapportert, skyldes bakterieinfeksjon etter viruslungebetennelsen. Andel personer og sykehusavdelinger som bærer multiresistente bakterier blir da kritisk for overlevelse. Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) finner vi i én prosent av prøvene i Norge, mot Italia 34 prosent, skriver artikkelforfatterne.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 29. March 2020, kl. 16.54Oppdatert 29. March 2020, kl. 16.54