I håndteringen av de første smittetilfellene i Wuhan spilte kommunistpartiet fallitt. Kritisk informasjon ble holdt skjult.

Dessverre har det autoritære Kina tradisjon for slikt.

Det er likevel trist når Trine Skei Grande i DN 3. april latterliggjør ettpartistatens evne til å bygge et sykehus da landets innbyggere trengte det som mest. Skei Grande finner det for godt å kalle det for «tøffingpolitikk som minner om gamle westernfilmer» – og nevner Hitler og Stalin, som begge kunne bygge og industrialisere. Det er i beste fall brutalt forenklet og en villedende måte å lære av historien på. Slikt oppleves av mange kinesere som et usaklig angrep på hele Kina, vel så mye som et angrep på ledelsen i kommunistpartiet. Hun bidrar til økt nasjonalisme. Det styrker ledelsen i Beijing når rivaliseringen mellom USA og Kina eskalerer.

Ettpartistaten Kina har klare styrker og svakheter. Svakheten ved å ikke ha frie og kritiske medier fikk vi se de første ukene i Wuhan. verdifull tid gikk tapt. På den annen side er Kina handlekraftig. I BT 23. mars fremhever fire leger, deriblant professor Gunnar Kvåle, de positive effektene av «drakoniske» tiltak i Kina og de omfattende forebyggende tiltakene som ble iverksatt i Sør-Korea. Legene skriver også at en viktig grunn til at så mange døde i Kina, var at viruset var nytt – det tok tid før tiltak kunne settes i verk.

Som Kjetil Wiedswang påpeker i DN 3. april publiserte kinesiske forskere allerede i januar den genetiske sammensetningen av viruset, samt forutsetninger for både å utvikle testutstyr og siden en vaksine.

I Sør-Korea og Singapore klarte de å utnytte Kinas tidlige publiserte kunnskap til best mulig forberedelse. USA og mange land i Europa klarte det ikke.

Kommunistpartiets fallitt de første ukene skal ikke unnskyldes. Men det er også slik at åpne og demokratiske samfunn ikke klarte å bruke den første tiden godt nok, selv med god tid til å observere epidemiens utvikling i Kina, og selv med frie og kritiske medier. Så langt har Europa godt over 35.000 døde, i USA har tallet passert 6000. I Kina er det rapportert 3322 døde

Det er mildt sagt et forunderlig tidspunkt av Skei Grande å hevde at vi ikke bør lære noe som helst av Kina.

Ja, det er berettiget frykt for mørketall i statistikkene fra Kina. I det autoritære regimet har iveren etter karriere i partiet, kombinert med frykten for å gjøre feil, drevet frem overrapportering eller underrapportering kommende an på hva som gagner. Under den sittende presidenten, Xi Jinping, har Kina gått i mer autoritær retning, og det er grunn til å frykte at dette kan ha blitt verre.

Likevel, i en sårbar overgang til normalisering er det sterke drivkrefter i retning av presis rapportering. Statsminister Li Keqiang, vel vitende om partiets iboende svakheter, kom nylig med en sterk advarsel mot å skjule nye smittetilfeller. Det er altså ikke opportunt å skjule informasjon. Dersom ledelsen i Beijing skulle ha en storstilt dekkoperasjon for å forlede resten av verden, løper de en enorm risiko – for sitt internasjonale omdømme, og ikke minst i forhold til tillit i egen befolkning.

Selv med sunn skepsis i behold er det ikke gitt at statistikken fra Kina skal forkastes nærmest på autopilot. Da har vi ikke engang tatt med muligheten for at kinesiske helseledere og partiledere faktisk ønsker å gjøre det beste for befolkningen.

Ja, vi frykter kontroll- og overvåkningsapparatet som kommunistpartiet nå bruker til fulle, som er særs virkningsfullt for å prøve å unngå eventuelle tilbakeslag. Eksperter, i og utenfor Kina, fremhever effektiv sporing av smittede som kjerne for å bekjempe epidemien. Vi skal hverken kopiere Kina eller iverksette metoder som ikke har noen plass hos oss. Men det vil være uansvarlig å ta for gitt at all den kunnskap og kompetanse som Kina kontinuerlig tilegner seg er helt uten verdi.

Henning Kristoffersen
Henning Kristoffersen

Å tenke at våre friheter er truet om vi skulle erkjenne at autoritære regimer kan ha sine styrker, vitner om unødvendig dårlig selvtillit på vegne av demokratiet. Norges håndtering av krisen så langt viser at vi står støtt i våre verdier. At vi henter kunnskap fra andre land med et annet styresett enn vårt eget er kun en styrke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.