Korona-krisen kom brått og endret forutsetningene for mange norske virksomheter over natten. Virksomheter som har ansatt folk med avtalt oppstart etter sommerferien, vil nå måtte vurdere å gå fra de inngåtte arbeidsavtalene før de nye folkene har begynt.

Kan de det?

For å begynne med det enkle: I det den nyansatte kommer inn kontordøren – eller logger seg på fra hjemmekontoret – for første gang, gjelder arbeidsmiljøloven. Skal arbeidsgiver avslutte arbeidsforholdet etter dette tidspunktet, vil man måtte følge arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler, som gir viktige rettigheter til arbeidstager.

Maren Sofie Samset
Maren Sofie Samset (Foto: Privat)

I fasen før tiltredelse er det større adgang for arbeidsgiver til å påberope seg endrede forutsetninger som grunnlag for å gå fra arbeidsavtalen. Men ettersom en terminering av arbeidsforholdet vil kunne ha store konsekvenser for arbeidstager også før vedkommende har begynt, er adgangen ikke helt fri.

Arbeidsgiver må uansett være rask og varsle den nyansatte så snart som mulig. Hver sak må vurderes konkret, og det vil som regel være lurt å dokumentere hvilke vurderinger som gjøres.

Simen Lium
Simen Lium (Foto: Privat)

Ofte vil arbeidstager kunne kreve utbetalt lønn i den avtalte oppsigelsestid, som for mange vil være 14 dager i starten av arbeidsforholdet.

Rådet er slik det nesten alltid er i norsk arbeidsliv: En åpen dialog er som regel godt egnet for å finne fornuftige løsninger. De fleste virksomheter ønsker å opptre ryddig og respektfullt overfor sine forbindelser, og det må gjelde også her.

Det kan være nyttig for begge parter å huske at koronakrisen er forbigående og at gode relasjoner kan ha høy verdi når forholdene på arbeidsmarkedet igjen endres til det bedre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.