Koronakrisen har åpnet muligheter. En del av statens krisepakke er tilskudd til bedriftsintern opplæring, som gis i form av opplæringstilskudd til bedriften for kostnader knyttet til opplæring og tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne. I tillegg har Stortinget vedtatt at det skal gjøres endringer i regelverket slik at også permitterte kan delta i opplæring.

Akkurat som fotballspillere som trener seg opp før sesongen begynner, må vi holde arbeidere i form nå som arbeidslivet er i «lavsesong». Inkludert de som sitter på «ventebenken». Hver arbeidstaker - enten han jobber hjemme, på arbeidsplassen, eller dessverre har blitt permittert, bør ha en mulighet til å lære noe verdifullt i løpet av denne perioden.

Bedriftene kan søke fylkeskommunene om tilskudd til opplæring av ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer, eller kan gi de permitterte ansatte faglig oppdatering. Opplæringsprosjektet må forankres i et forretnings- og omstillingsbehov.

Siden forretningsbehovet for mange har endret seg i forbindelse med virusutbruddet, kan dermed også kompetansebehovet ha endret seg. Det kan være veldig verdifullt å begynne å skape en læringskultur nå.

Elena Rosnes
Elena Rosnes (Foto: x)

Ansattes tid og motivasjon er en nøkkelkomponent. Det bør ikke være vanskelig for arbeidsgivere å signalisere at dette opplæringsinitiativet er knyttet til personlig vekst og dermed en del av jobbtryggheten for både bedrift og arbeidstaker.

Hva er vel bedre motivasjon enn økt sjanse til å forbli aktuell på arbeidsmarkedet? For noen kan det være å ta fagbrev eller heve digitale ferdigheter, for andre å utvikle bedriftenes innovasjonsevne eller digitale kunnskap.

Koronakrisen har brått lært oss å fjernjobbe og samarbeide desentralisert ved hjelp av online teknologi. Vi kan revolusjonere måten vi lærer på. Smittebegrensning og sosial avstand blir viktig fremover også, så vi bør få nettbasert læring til å fungere godt og i stor skala.

Selv før koronautbruddet var kompetansemangel et tema. Utdatert kompetanse var i ferd med å bli et betydelig problem i mange næringer. Det er et paradoks at 45 prosent av de sysselsatte i Norge ikke har deltatt i noen form for oppdatering av kunnskapene sine siste år, ifølge SSB.

Nå kan trenden snus raskt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.