Ett grams forebyggelse …

Som så mange ganger før er det nedsatt en granskningskommisjon – med rette – og denne gangen altså med formål å lære av hvordan koronaviruset ble og blir håndtert her i landet.

I vår tid har tidligere kommisjoner hatt sitt utspring i beredskapsmangelen før krigen 1939-1945, terroranslag og trusler fra epidemier som sars, mers og ebola. Basert på erkjennelsen av at landet er sårbart, ble det for cirka 20 år siden nedsatt et «sårbarhetsutvalg», som med sine konklusjoner blant annet så på behovet for tiltak mot importert smitte og pandemier. Noen av tiltakene ble nedfelt i smittevernloven.

Ut fra gjeldende lover og forskrifter, var så landet vårt forberedt på den situasjonen vi har nå? Etter manges mening er det lite som tyder på det, og behovet synes å være stort for å få klarlagt disse manglene.

Dette bør den nye kommisjonen derfor ta for seg:

  • Reaksjoner på varslene fra andre land, blant annet fra Kina og Taiwan, og WHO
  • kontroll av reisende fra utlandet ved flyplasser og grenseoverganger
  • smitteveier, testregime og karantenebestemmelser
  • beredskapslager av legemidler og smittevernutstyr
  • tilstrekkelig kapasitet ved eksisterende og planlagte helseforetak
  • scenariovurderinger om hel nedstengning kontra delvis åpenhet
  • bedre undersøkelses- og forskningstilgang til land der smitten oppstår.

Hadde Norge vært bedre forberedt, kunne nedstengningen av landet 12. mars i stor grad vært unngått. Konsekvensene av «slå ned»-strategien må vi leve med i lang tid i form av økt arbeidsløshet og nedgang i bnp. Hvis ikke helseansatte hadde blitt smittebærere, kunne kanskje halvparten av dødsfallene på helse- og omsorgsinstitusjonene vært unngått. Det «usannsynlige» som folkehelseinstitusjonene og myndighetene øyensynlig baserte seg på, skjedde altså. Og det kan skje igjen, hvis vi glemmer det gamle ordtaket (omskrevet fra den engelske originalen): «Ett grams forebyggelse er verd tonnevis av behandling».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hadde Norge vært bedre forberedt, kunne ned- stengningen av landet 12. mars i stor grad vært unngått