Vi trenger ny viten og nye verktøy for å bygge den kompetansen en ny verden krever. Samtidig er det mye å hente i å lære seg å beherske de verktøyene vi allerede har. Grunnleggende digitale ferdigheter er på få uker gått fra å være noe som er kjekt å ha, til noe vi må ha.

Å jobbe hjemmefra uten å beherske Teams eller andre digitale møteverktøy, har vært vanskelig.

Nå som hele verden har fått tidenes krasjkurs i videomøter og digital samhandling, ser vi tydelig hvordan dette kan spare selskaper og enkeltpersoner for enorme kostnader relatert til reising og møtevirksomhet. Hvilke andre digitale grep kan vi ta for å jobbe smartere og bli mer nytenkende etter koronaen?

Her ligger det et stort potensial for dem som klarer å løfte blikket og se muligheter i krisen vi nå står oppe i.

Å kartlegge organisasjonen og de ansattes digitale modenhet kan være et godt sted å starte. Vi har jobbet med flere selskaper som har vært gjennom dette.

Fire punkter er virkelig viktige å ta for seg.

  • 1. Hva virker, hva skaper verdi og hvem gjør hva?

Det er viktig å ha god oversikt over kompetansen i organisasjonen og å forstå hvor de kritiske oppgavene blir utført. Da kan man redusere kostnader på de riktige områdene og flytte ressurser og kompetanse dit det skaper høyest verdi. For å definere hva som kritisk og gir økt verdi, kan man ta utgangspunkt i hva som er ens kjernevirksomhet. Det er også viktig å definere de mindre kritiske oppgavene, for de kan ha stor betydning for kulturen i organisasjonen.

Med utgangspunkt i kompetanse, evner og interesseområder kan man sørge for at ansatte får jobbe med oppgaver de håndterer og trives med, og på den måten skape engasjement, produktivitet og trivsel.

  • 2. Iverksett mer produktive måter å jobbe på.

Situasjonen med hjemmekontor har ført til nye arbeidsformer som kan øke produktiviteten og redusere kostnader på sikt. Mange gjennomfører nå store arbeidsmøter på video, slik at leveranser ikke stopper opp. Andre benytter denne tiden til å heve ansattes kompetanse og tilby relevant e-læring. Skal man lykkes med dette må man anerkjenne de utfordringene ansatte har i hverdagen og gi positive tilbakemeldinger på små og store seire.

  • 3. Forutse kompetansebehov og bygg kapasitet.

For å treffe med rett opplæring og kompetanseheving må man finne ut av hva som blir nødvendig kompetanse i en «ny normalsituasjon». Dersom man skal bygge en arbeidsstokk som kan levere både i et kort og et lengre perspektiv, må virksomheten ha et systematisk og strategisk fokus på fremtidig kompetansebehov. Det er viktig at ledelsen er tydelig og står samlet bak hva man ønsker å oppnå, hvorfor og hvordan.

Vi vet at kompetanseheving av arbeidsstokken lønner seg rent økonomisk, sammenlignet med rekruttering i et marked med kamp om talentene.

  • 4. Utvikle digital kompetanse.

Hvilke oppgaver kan automatiseres for å redusere kostnader og øke produktiviteten? Hvis man kartlegger dette, blir det lettere å finne ut av hvilke kompetansehevende tiltak man skal gå for. Vi har jobbet med flere selskaper som, ofte i kjølvannet av fusjons- og integrasjonsprosesser, har satt søkelys på dette for å hente ut synergier.

Selv om vi nå står midt oppe i en global krise, ser vi mange eksempler på handlekraft, samarbeid og innovasjon. Daglig skapes det nye produkter og tjenester som gjør oss bedre rustet i møte med fremtiden.

Anne-Lene Festervoll
Anne-Lene Festervoll

I PwC har vi utviklet en app som er et verktøy for å øke kompetanse og holde seg relevant i en ny, digital hverdag. En «Digital Fitness»-app som hjelper deg å styrke din digitale helse. Den ble raskt veldig populær etter å ha blitt lansert i USA, og nå gir vi den bort gratis til alle som ønsker å heve sin digitale kompetanse.

For oss handler det om å bidra til å øke den kollektive kompetansen slik at vi er bedre rigget for fremtiden den dagen vi står på andre siden av korona.

Å lære seg noe nytt, er fantastisk. Og det er nesten morsommere jo eldre man blir.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.