Oljenæringen ber om kraftig subsidiering – se regnestykket

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har foreslått en midlertidig endring av norsk petroleumsskatt. Bakgrunnen er den vanskelige situasjonen i oljemarkedet med svært lave oljepriser forårsaket av koronapandemien og sviktende samarbeid mellom Opec og Russland om å redusere oljeutvinningen.

Petroleumsnæringen og leverandørindustrien står overfor store problemer, særlig på kort sikt. Vi anerkjenner at det er vanskelig å finne nye arbeidsoppgaver raskt når lønnsomheten i petroleum har falt til et bunnivå.

Her er det avveininger mellom hva som skaper aktivitet på kort sikt, og hva som er fornuftig og lønnsomt på lang sikt.

Lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, oppfordret i mars politiske og økonomiske ledere om å utforme «bærekraftige stimuleringspakker» som fokuserer på investering i rene teknologier og akselererer omstillingen vekk fra fossile brensler (Climate Home News, 17. mars).

Forslaget fra Norsk olje og gass går ut på at oljeselskapene skal få store umiddelbare fradrag når de investerer, slik at de selv bare bærer cirka 12 prosent av investeringsbeløpet etter skatt. Driftsinntektene skal fortsatt skattlegges med 78 prosent, så selskapene beholder 22 prosent av disse etter skatt.

Dette gjelder også når det beregnes nåverdier, uansett hva slags kalkulasjonsrente som benyttes. Siden 12/22 = 0,55, betyr dette at selskapene får positiv nåverdi etter skatt hvis de samlede driftsinntektene utgjør bare litt mer enn 55 prosent av investeringskostnadene (når begge regnes som nåverdi før skatt).

For selskaper i resten av økonomien, som betaler vanlig selskapsskatt, er det motsatt. Her må samlede driftsinntekter utgjøre mer enn 100 prosent av investeringskostnadene for å oppnå positiv nåverdi etter skatt. Avkastningen etter skatt er altså lavere enn før skatt.

Forslaget fra bransjeorganisasjonen innebærer derfor en mye sterkere stimulans av investeringer i olje og gass enn i andre deler av norsk økonomi.

For å forstå hvor kraftig subsidiering dette dreier seg om, kan det være nyttig med et eksempelprosjekt:

  • Nåverdien av investeringen er 100 millioner, mens nåverdien av driftsinntektene er 56 millioner, begge deler før skatt.
  • Prosjektet ville normalt bli betraktet som håpløst ulønnsomt.
  • Her vil selskapet vil beholde 12,3 millioner av inntektene – 22 prosent av 56 millioner – som er nok til å tåle investeringen der selskapet bærer kun 12 millioner.
  • Prosjektet vil koste staten dyrt: Staten vil dekke 88 millioner kroner av investeringene gjennom skattesystemet, men bare motta 43,7 millioner av inntektene (nåverdier regnet med samme kalkulasjonsrente).

Til slutt vil vi minne om at det er høyst uklart om olje- og gassprisene vil stige til gamle høyder igjen. Uten karbonfangst i svært stort omfang vil fossile brensler måtte spille en stadig mindre rolle globalt hvis de langsiktige Paris-målene skal nås.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.