Sykehusene våre kan raskt iverksette opptrappingsplanene hvis situasjonen tilsier det. Vi har nok utstyr, og respiratorkapasiteten er betraktelig høyere enn i mars. Over 3100 ansatte har gjennomgått internopplæring i intensivbehandling av covid-19-pasienter.

Det er heller ikke riktig, slik Dagens Næringsliv skriver, at norske sykehus er dårligere stilt når det gjelder intensivkapasitet enn andre land. Norge har en intensivkapasitet på nivå med de andre nordiske landene.

Vi må skille mellom intensivkapasitet i en normalsituasjon og intensivkapasitet under en pandemi-topp. I mars hadde vi behov for akutte løsninger. Det måtte lages planer for smittevern og drift, slik at ikke all annen aktivitet stoppet opp.

Det var ikke tiden for å starte et utredningsarbeid om å øke den ordinære kapasiteten.

Nå er vi forberedt på en situasjon hvor vi raskt må mobilisere for høyere intensivkapasitet. Derfor har vi startet jobben med å styrke kompetansen og kapasiteten i intensivbehandling på lengre sikt.

Helseregionene har fått tre oppdrag av meg:

  • Det skal utdannes flere intensivsykepleiere, og det skal opprettes minst 100 nye utdannelsesstillinger i intensivsykepleie.
  • Styrke arbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene.
  • Utrede det fremtidige og helhetlige behovet for intensivkapasitet i sykehusene.

Det står ikke på penger. Vi har økt bevilgningene med 6,5 milliarder kroner i år i forbindelse med virusutbruddet, slik at sykehusene kan gjøre nødvendige tilpasninger i drift, bygg- og personellbehov.

Vi kan dessverre hverken løse pandemisituasjonen eller fjerne tiltak kun ved å øke antall intensivplasser.

Det er mange eldre og syke som ikke ville tålt en intensivbehandling. De ville selvsagt ikke blitt gitt denne behandlingen, men ville heller ikke overlevd sykdommen.

Noen pasienter dør til tross for intensivbehandling. Dette er et stort antall som ikke hadde tålt at vi hadde hatt mer smitte i samfunnet, selv om alle som hadde behov for det fikk intensivbehandling.

Vi ønsker oss ikke en situasjon med mange flere intensivpasienter. Men vi skal ha nok kapasitet til dem som har behov for det.

Vi er forberedt på å takle en rask økning av pasienter som har behov for intensivbehandling.

Samtidig planlegger vi for en enda bedre intensivkapasitet på lengre sikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.