I arbeidet med å være forberedt på samfunnets og næringslivets møte med fremtiden, er det viktig å forene krefter og ulik kompetanse til å fatte riktige beslutninger. Miljøbevegelsen og industrien har ulike oppgaver, men er enig om at industri er viktig og at det må skje et taktskifte i omstillingen til fornybar energi, håndtering av CO2-utfordringer, elektrifisering og andre lavkarbonløsninger. Manifest Tankesmie og Aker-konsernet har siden januar samarbeidet om initiativet «Grønn Industri 21».

Vi må ikke tape av syne at Norge er på vei inn i en alvorlig økonomisk krise. Den rammer ikke bare flyselskaper, serveringssteder, kulturarenaer og tjenesteytende næringer, men også industrilokomotiver som bidrar til mye innovasjon, høy verdiskaping og store eksportinntekter. Uten kraftfulle tiltak, kan titusener av høyproduktive arbeidsplasser gå tapt – og det med langvarige, negative konsekvenser for Norge.

Mange av arbeidsplassene som nå står i fare er knyttet til olje og gass. De er nærmest uerstattelige når det gjelder å skape inntekter til fellesskapet og økt velstand.

Oljepolitikk er og vil være omstridt. Noen tenker at det er bra om denne krisen tar knekken på oljeindustrien. Andre legger vekt på at oljen har gjort Norge til et av verdens beste land å leve i, og at vi har en velfungerende offentlig sektor. I en tid preget av klimaendringer, må norsk industri uansett komme over i et spor som gir flere grønne næringer og arbeidsplasser. Men det er ikke sånn at vi skaper fremtidsindustri ved å ta livet av eksisterende industri. Snarere tvert imot.

Verdensmarkedet for grønn energi vokser raskt. Flytende havvind kan over tid gi 90.000 norske årsverk, ifølge en rapport fra Manifest Tankesmie. Oljerelatert leverandørindustri har teknologier og kompetanse som trengs for å bli ledende innen havvind.

Grønne muligheter vil kunne ta leverandørbedrifter videre. Norske virksomheter har spisskompetanse på områder som fangst, lagring og utnyttelse av karbon. Kompetansen innen prosessanlegg for olje og gass, er fortrinn å bygge en ny hydrogenindustri på.

Men det er ikke så enkelt som å slå av en svart bryter, og trykke optimistisk på en grønn startknapp. Et typisk oljerelatert prosjekt planlegges, bygges og gjennomføres over flere år, og gir arbeid til mange. Nå fører usikkerhet til at prosjekter kanselleres eller utsettes på ubestemt tid. Hvis dette fører til nedleggelser, blir det lite å omstille.

Grønn industriutvikling krever at store ressurser – kompetanse, teknologi og årsverk – flyttes fra fossil energiproduksjon til nye næringer. Dette innebærer et kjempeløft som myndigheter, arbeidsliv, eiere og ansatte må stå sammen på en måte som forener klima- og industripolitikk med fremsynte selskapsstrategier. Det finnes ingen «quick fix» her.

I dagens situasjon er det vel enkelt å bli enig om å legge oljeinvesteringene på hyllen og satse alt på fossilfrie næringer?

Svaret er nei.

Den akutte krisen for leverandørindustrien skyldes at oljeselskapene – på grunn av oljeprisfallet og redusert etterspørsel som følge av nedstengte samfunn for å bekjempe koronapandemien – nå utsetter investeringer for ufattelige 157 milliarder dollar bare i 2020, ifølge anslag fra det internasjonale energibyrået IEA. I et klimaperspektiv, kunne man tro at bråstopp i all slik aktivitet er bra. Virkeligheten er mer komplisert, fordi:

  • Konkurser og nedbemanning i leverandørbedrifter, fører til at industrien taper kapital, kompetanse, teknologi og virksomheter som er forutsetninger for et grønt industriskifte.
  • Et slikt dystert forløp kan gjøre norsk økonomi mer oljeavhengig, ikke mindre. Landets eksport blir enda mer låst til olje og gass, med færre muligheter for grønn industriutvikling.

På regjeringens bord ligger det et forslag som enkelt kan redde titusener av arbeidsplasser. Forslaget støttes av fagbevegelsen og industrien, og sier i korthet: La oljeselskapene få en midlertidig mulighet til direkte utgiftsføring av investeringer. Det vil frigjøre kapital til å gjennomføre prosjekter nå, i en tidsbegrenset periode, uten at det koster staten noe.

Skatten kommer, men med en liten utsettelse.

Øyvind Eriksen
Øyvind Eriksen

Flere partier vender tommelen opp for forslaget. Noen er i tenkeboksen. Norge, både som industrinasjon og velferdsstat, trenger en rask beslutning. I potten ligger arbeidsplassene til dyktige fagarbeidere, ingeniører og deres mulighet til å bidra til en grønnere fremtid.

Magnus E. Marsdal
Magnus E. Marsdal

Norge trenger en livskraftig leverandørindustri. Fra klimaaktivister til industrieiere, fra høyre til venstre og fra nord til sør har vi felles interesse av at Norge beholder og videreutvikler internasjonalt ledende bedrifter som har kompetansen for å bidra til klimakutt. Dette vil legge grunnlag for titusener av bærekraftige arbeidsplasser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.