Vi trenger en plan for avvenning, ikke en plan for gjenreisning

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre skriver i DN lørdag 4. april at vi trenger en plan for å gjenreise norsk økonomi etter krisen. Han nevner at solide banker ble et viktig tiltak etter finanskrisen, og at solidaritetsalternativet ble utviklet etter den norske bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet.

Det er klokt å tenke forbi krisen. Gjenreisning er imidlertid ikke det første ordet som faller meg inn.

Koronakrisen er vesentlig annerledes enn de andre vi har vært igjennom. Den norske bankkrisen og finanskrisen var resultat av svakt økonomisk-politisk rammeverk, og styringssvikt i vid forstand. Norge ble lite berørt av finanskrisen. Kraftige tiltak ble iverksatt, og erfaringene etter bankkrisen rundt 1990 gjorde at vi hadde et våkent finanstilsyn og solide banker.

Koronakrisen har ingenting å gjøre med svikt i den økonomisk-politiske styringen, i næringslivet eller i arbeidsmarkedet.

De økonomiske mottiltakene regjeringen og Stortinget har vedtatt, er svært omfattende. Ut fra Finansdepartementets beregninger er størrelsen på de vedtatte pakkene og de utgiftsøkninger og skattereduksjoner som automatisk kommer i nedgangstider, større enn det anslåtte fallet i verdiskapingen. I tillegg kommer garanti- og låneordninger.

Tiltakene som iverksettes nå, har som mål at de aller fleste levedyktige bedrifter skal overleve, slik at det ikke må brukes mange år og store kostnader på å gjenreise økonomien.

Det trengs imidlertid en plan for er å avvenne økonomien fra å leve på statlige støtteordninger. Pengestøtte til bedrifter er som smertestillende medisiner, avhengighetsskapende, og bør avvikles når markedene åpner. Da må bedrifter igjen begynne å leve av kreativitet.

Det vil sikkert variere når bransjer kommer ut av krisen, og som regjeringen har annonsert, vil det trolig i etterkant bli behov for generelle etterspørselsstimulerende tiltak. Det er like viktig med tverrpolitisk samarbeid om avvenningskuren som det nå er om medisineringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.