Vi har sett bilder fra andre land der folk bærer masker. Masker er blitt et synlig bevis på at vi tar hensyn til hverandre. At vi respekterer hverandre. Masken er blitt et symbol. Et symbol på at vi følger retningslinjene og at vi tar koronapandemien på alvor. At vi deltar i dugnaden.

Påbudet i Oslo er at du skal bruke maske om du ikke kan holde én meters avstand. Flere og flere bærer nå maske både inne og ute. Restauranter, bakerier, barer og butikker har allerede laget moteriktige plakater med oppfordring til å bruke maske som lyser mot oss når vi går inn.

Mette Kalager
Mette Kalager (Foto: Privat)

Folkehelseinstituttet (FHI) har summert opp kunnskapen om bruk av masker. Det vitenskapelige grunnlaget er svakt. Vi vet ikke om bruk av maskene beskytter oss mot koronaviruset.

En dansk, såkalt randomisert studie – loddtrekningsforsøk – har undersøkt bruk av maske under pandemien. 6000 friske frivillige ble trukket til å bære maske eller ikke. Etter studiens slutt testet man deltagerne for koronaviruset. Studien ble gjennomført fra mai til juni. Ennå kjenner vi ikke resultatet fra studien. Forskerne bak studien sier det er vanskelig å publisere resultatene. Likevel har tre amerikanske forskere kritisert studien, før den er publisert.

De amerikanske forskerne sier at de ikke har lest studien eller sett resultatene, men mener at studien har mange svakheter, blant annet at den har en svak forskningsmetode. Tatt i betraktning at randomiserte studier er den forskningsmetoden som er den sterkeste og beste til å besvare slike spørsmål i medisin og folkehelse, er dette oppsiktsvekkende.

Det handler ikke lenger om vitenskap, det handler om emosjoner.

Emosjoner så vi også i Debatten på NRK forrige tirsdag. Fredrik Solvang spør: «Bør ikke slike inngripende tiltak som å påby folk å klistre noe i ansiktet være vitenskapelig fundert?» Spørsmålet rettes til byrådsleder Raymond Johansen. Helseminister Bent Høie tar over og påpeker at FHI har anbefalt alle munnbindrådene og reglene som gjelder i Oslo.

Solvang forsøker å presisere at han snakker om et svakt vitenskapelig grunnlag, men Høie sier: «Nei», og « … må ikke skape usikkerhet om dette. Dette er alvorlige spørsmål. Folkehelseinstituttet står bak alle munnbindreglene i Oslo. Punktum.» Videre: «Du må ikke skape inntrykk av at reglene ikke er anbefalt av Folkehelseinstituttet».

Vi er fortsatt svar fattig. Vi kjenner ikke til hvilke vurderinger regjeringen gjorde som bakgrunn for tiltaket. Regjeringen tar beslutninger uten at demokratiske spilleregler følges. Og Helsedirektoratet vil endre retorikken og anbefaler at myndighetene spiller mer på følelser.

Dette er en farefull vei å gå. Myndighetene er avhengig av tillit og oppslutning om sine beslutninger. Vi er langt unna flokkimmunitet, vi er langt unna å leve normalt.

Vi kan kanskje normalisere hverdagen når vaksinene kommer. Om folk vil ta dem.

Det krever tillit. Tillit til myndigheter, tillit til vitenskapen. Den er i ferd med å rakne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.