Slipp de gamle fri

De eldre på sykehjemmene i Norge har nå vært innesperret i syv uker. Det har vært lite debatt om det over så lang tid er riktig å stenge inne de gamle. For mange eldre er det å treffe barn og barnebarn den største gleden de har mot livets slutt. Det bør nå være valgfritt for beboerne på sykehjem om de vil:

  • skjermes ved å isoleres
  • ha samme åpenhet – med tilhørende smittevernregler – som resten av samfunnet.

Dette kan løses ved at enkelte sykehjem eller avdelinger holdes avstengt, mens andre blir karakterisert som åpne.

Jeg har selv en dement mor på sykehjem. Hun er ikke lenger samtykkekompetent, men hadde jeg fått velge for henne, ville jeg valgt at hun var på et åpent sykehjem der de nærmeste kunne besøke eller i det minste få ta henne med på tur.

Jeg ville velge dette selv om det medfører større smitterisiko både for henne, oss pårørende og de øvrige beboerne. Jeg vet hun ville valgt dette dersom hun selv fikk bestemme. Det er hjerteskjærende å måtte hilse på de gamle, eller feire deres bursdag med et vink fra vindu eller balkong.

Det er mange eldre som bor hjemme og som i høyeste grad er samtykkekompetente. Noen velger å isolere seg, mens andre velger å ha kontakt med barn, barnebarn og venner. Begge valg bør respekteres. Samtykkekompetente eldre som velger kontakt, er vel vitende om den merrisikoen de utsetter seg selv og andre for, men følger retningslinjer for smittevern på lik linje med resten av befolkningen.

Det er brutalt å isolere eldre mot deres egen og pårørendes vilje. Det er umyndiggjørende og en behandling av våre eldre som vi ikke lenger bør tillate.

Gjennomsnittlig botid på sykehjem er to år. På landsbasis har 28 prosent av sykehjemsbeboere inntil seks måneders botid før de dør. Dette betyr at å nekte dem to måneder med besøk av nærmeste pårørende, frarøve dem frisk luft og tur, er en voldsom inngripen i deres korte gjenværende levetid.

Dessuten, for både de eldre og pårørende er det uverdig at de gamle må dø alene, eller i beste fall med en av de nærmeste ikledd «romdrakt» ved sin side.

Norge har nå fått bedre kontroll over situasjonen med Covid19 og har startet en gradvis åpning av samfunnet, Det er da på tide å la de gamle selv få bestemme i hvilken grad de skal isoleres. De som ønsker det må nå slippes fri. Det er de gamle som bidro til å bygge landet, de fortjener en bedre behandling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.