Et digitalt koronapass kan bidra til gjenåpning av Europa. I Danmark er regjeringen blitt enig med næringslivet og kulturlivet om å innføre et digitalt koronapass, og i Storbritannia vurderes lignende løsninger. Hvorfor er ikke norske politikere mer opptatt av en enkel løsning som kan gjenåpne samfunnet raskt og smittevennlig?

Det er snart gått ett år siden Norge stengte ned for første gang. Pandemiens første år har rammet deler av næringslivet hardt. Mange virksomheter har opplevd enorme fall i omsetningen og vært nødt til å permittere og si opp ansatte. Andre har måttet ta turen til skifteretten. Norge har sprøytet inn milliarder av kroner for å holde norsk næringsliv og norske arbeidsplasser i live.

I tillegg vet vi at mangelen på sosiale møteplasser og samvær vil koste samfunnet mye i form av ensomhet og redusert psykisk helse.

Geir Arne Olsen
Geir Arne Olsen (Foto: CF Wesenberg)

Er det noe pandemien har vist oss, er det at vi ikke kan leve på brød, vann og digitale møter. Vi må være sammen med andre for å ha det bra.

I Europa og EU diskuteres det nå om de som er vaksinerte mot koronaviruset skal få lov til å krysse landegrensene. Det diskuteres også om vaksinerte skal få delta på konserter og andre større arrangementer, om hvem som skal kunne få møte opp på arbeidsplassen, det være seg kontoret, skolen eller i meieriet eller slakteriet, og om de skal få slippe restriksjoner som begrenser sosialt samvær.

Et digitalt koronapass kan gjøre dette mulig:

  • Et koronapass er en app som viser om og når du er blitt vaksinert mot koronaviruset.
  • Appen kan også brukes til å vise at du har testet negativt for korona.
  • Appen skal fungere som et digitalt adgangskort i forskjellige situasjoner. Er du blitt vaksinert, vil du for eksempel kunne reise til Spania uten å måtte gå i karantene, og du kan delta på den etterlengtede festivalen eller fotballcupen.
  • Er du nylig blitt testet for korona, kan du besøke mormor på sykehjemmet innenfor en gitt tidsramme.
  • Koronapasset kan også oppdateres, dersom det oppstår en mutasjon av viruset som vaksinen ikke beskytter mot og som krever at alle må vaksineres igjen.

Denne løsningen kan bli virkelighet i våre naboland snart. Spørsmålet er derfor: Hva vi vil gjøre her hjemme?

Vaksineringen er i gang i Norge, men det vil ta tid før alle nordmenn er vaksinert. Vi vet heller ikke i hvilken grad muterte virus vil påvirke smittesituasjonen i Norge. Ekspertene sier at vi kanskje må forberede oss på at 2021 ikke blir så ulikt 2020, med utstrakt bruk av hjemmekontor, kohorter, ulike nivåer av restriksjoner på sosialt samvær og kraftige reiserestriksjoner, både innad i Norge og ut av Norge.

Spørsmålet er om det er mulig å finne en løsning som innebærer at vi kan åpne samfunnet i takt med at befolkningen blir vaksinert. Eller om vi skal vente til at alle blir vaksinert før vi åpner opp. Dette er en diskusjon vi er nødt til å ta. For løsningen er ikke langt unna.

Teknologien er tilgjengelig og kan bidra til trygg gjenåpning. Som digitalt foregangsland har vi i Norge de beste forutsetninger for å utvikle en brukervennlig og sikker digital versjon av et koronapass som er i tråd med personvernreglene.

Vi i Netcompany er allerede en sentral partner for flere land i forbindelse med Smittestopp-appen. Sammen med myndigheter i ulike land diskuterer vi forskjellige tilnærminger og løsninger for hvordan et sikkert digitalt koronapass kan utvikles med respekt for privatlivet.

En langsiktig tilnærming er å utvikle en digital koronaplattform for hele befolkningen, som inkluderer smittestopp-app, koronapass og blant annet oppdatert informasjon om aktuelle restriksjoner i det geografiske området man til enhver tid befinner seg.

Her hjemme står vi foran en viktig politisk diskusjon og et helt avgjørende valg som kan ha stor betydning for titusenvis av arbeidsplasser og norsk økonomi.

Skal vi vente til alle er blitt vaksinert, eller skal vi tillate at vi åpner opp, slik at de som er vaksinert får flere muligheter og samtidig redde det vi kan av norsk service- og reiselivsnæring?

Kan vi leve med at noen får fordeler som andre må vente litt lenger på å få? I et land som Norge, hvor likhet og rettferdighet er verdier vi holder høyt, er kanskje et koronapass tungt å fordøye?

Noen vil sikkert hevde at dette kommer til å innebære en form for kynisk tvang, eller at vi er på vei mot et overvåkningssamfunn eller en befolkning som er delt opp i et A- eller B-lag. Til syvende og sist handler det om vi tåler at naboen får noen fordeler, som vi selv må vente litt lenger på.

I lys av den omfattende dugnaden vi har vært med på det siste året – og alt vi har forsaket – bør det være enkelt.

Dersom vi åpner samfunnet for de vaksinerte, vil det til syvende og sist komme alle til gode i form av færre permitterte, færre skattekroner brukt på krisepakker og mer aktivitet i norsk service – og reiselivsnæring.

Denne pandemien har kostet den enkelte og samfunnet nok som det er, nå er det på tide å være løsningsorienterte og storsinnede og se at målet helliger middelet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.