1. Når ville 90 prosent av den norske befolkningen over 18 år kunne fått tilbud om fullvaksinering forutsatt at Norge hadde brukt AstraZeneca og Janssen i vårt vaksineprogram og samtidig utløst de vaksinene vi hadde opsjon på gjennom Covax til eget bruk på det tidspunkt de var tilgjengelig for dette? Jeg ber om at beregningene tar høyde for ulike valg av intervaller mellom første og andre dose for to-dosevaksinene, samt begrunner hvilken som i denne situasjonen ville bli ansett mest gunstig.

Ivar Vigdenes
Ivar Vigdenes

Bakgrunn: AstraZeneca og Janssen brukes i verdens aller fleste land og har oppnådd samme type godkjennelse som Moderna og Pfizer av EMA. Norge har valgt å ikke benytte AstraZeneca i Norge og innført en «frivillighet» for Janssen, som i praksis gjør at svært få kan velge denne, og svært få leger vil sette den. I opsjonene Norge har sagt fra seg, inngår også 895.000 Novavax-doser som bes inntatt i beregningene.

  • 2. Når ville 90 prosent av den norske befolkningen over 18 år kunne fått tilbud om fullvaksinering forutsatt at Norge hadde brukt Janssen og AstraZeneca i vårt vaksineprogram, men opprettholdt regjeringens beslutning om frivillig å gi fra oss opsjoner på de samme vaksinene som var stilt oss til rådighet gjennom Covax?

Bakgrunn: samme som forutgående spørsmål, men uten bruk av opsjonsvaksinene.

  • 3. Hvor mange vaksinedoser som ikke inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet har Norge tilgang på nå? Hva er eventuell holdbarhet for disse vaksinene?
  • 4. Når vil 90 prosent av den norske befolkning over 18 år kunne få tilbud om fullvaksinering dersom AstraZeneca fra nå gjøres frivillig for den voksne og myndige befolkning, og uten andre vilkår enn at opplysninger om risiko og usikkerhet ved risiko måtte være gjennomgått for den enkelte?
  • 5. Når vil 90 prosent av den norske befolkning over 18 år kunne få tilbud om fullvaksinering dersom Janssen fra nå gjøres frivillig for den voksne og myndige befolkning, og uten andre vilkår enn at opplysninger om risiko og usikkerhet ved risiko måtte være gjennomgått for den enkelte?
  • 6. Begrunnelsen for at AstraZeneca og Janssen ble tatt ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet var at den individuelle risikoen ved å gå uvaksinert (hensyntatt smittetrykk og forventet gjenstående leveringstid på øvrige vaksinedoser) var mindre enn risikoen for bivirkninger ved bruk av disse vaksinene. I den forbindelse: Hvor høyt måtte smittetrykket være for at denne konklusjonen skulle være en annen? Og hvilke forskjeller i smittetrykk over tid ble lagt til grunn som terskel når regjeringen besluttet en skjevfordeling av vaksinedoser til kommuner med historisk høyere smittetrykk? Ble det vurdert å ta i bruk AstraZeneca eller Janssen i områder av Norge med høyere smittetrykk, og hvor den individualiserte risikoen ved å gå uvaksinert da er større?
  • 7. Begrunnelsen for at AstraZeneca og Janssen ble tatt ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet var at den individuelle risikoen ved å gå uvaksinert (hensyntatt smittetrykk og forventet gjenstående leveringstid på øvrige vaksinedoser) var mindre enn risikoen for bivirkninger ved bruk av disse vaksinene. Hvordan ser disse beregningene ut nå når det er varslet ytterligere forsinkelser i leveransene av mRNA-vaksiner? Hvor stort omfang av ytterligere forsinkelser kan vi tåle før dette regnestykket slår ut i en positiv konklusjon, og hvordan vurderer regjeringen risikoen for ytterligere forsinkelser sett i lys av de mange som allerede har funnet sted?
  • 8. Hvordan ser de samfunnsøkonomiske gevinstanslag fra Vorland-utvalget for ulik bruk av AstraZeneca og Janssen ut når man oppdaterer disse med de nyeste forsinkelsene i leveranser av mRNA-vaksiner?
  • 9. Norge ligger nå lengst bak i Europa hva gjelder andelen som har mottatt første dose med vaksine og ligger an til å bli det siste fullvaksinerte. Synes statsråden dette er rimelig med henblikk på vårt statsfinansielle utgangspunkt? Hvilken verdi har livsfrihet og autonomi for innbyggerne i et av verdens rikeste land?
  • 10. Når livsfrihet og autonomi for enkeltmennesket, men også raskere vaksinering for samfunnet, kan oppnås samtidig ved å gjøre virusvektorvaksinene frivillig: Hvorfor gjennomfører ikke den norske regjering dette?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ble det vurdert å ta i bruk AstraZeneca eller Janssen i områder av Norge med høyere smittetrykk