Covid-19-forskriften har pålagt mange virksomheter å stenge. Husleieloven plasserer risikoen for deler av husleien på utleier (§ 2-17).

Covid-19-forskriften pålegger blant andre treningssentre, frisører, hudpleiesalonger, badeland og bingohaller å holde stengt. Andre virksomheter, som eksempelvis fysioterapeuter, er pålagt smitteverntiltak som gjør det praktisk vanskelig å opprettholde driften. Et av kravene er at det må holdes minst to meters avstand mellom pasient og behandler, men at dette kan fravikes ved bruk av forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Et generelt rettslig utgangspunkt er at leietagere selv bærer risikoen for at de ikke kan opprettholde driften i de leide lokalene, eksempelvis fordi kundene og inntektene uteblir. Når driften er stanset etter pålegg fra det offentlige, kan risikoen måtte bæres av utleier.

Husleieloven bestemmer risikoplasseringen: Ved offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger får bestemmelsene om mangler anvendelse (§ 2-17). Rådighetsinnskrenkninger kan gis gjennom lov, forskrift eller vedtak i medhold av lov. Et vilkår er at den avtalte bruk hindres av pålegget.

For de virksomheter som kun er pålagt smittevernstiltak, må det vurderes om leietager har gjort tilstrekkelig for å hindre at virksomheten må stenge.

I bestemmelser om mangler inngår rett til redusert leie som svarer til forholdet mellom lokalets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand – som naturlig nok må undergis en konkret vurdering (husleieloven § 2-11).

Husleieloven § 2–17 er fravikelig for utleie av forretningslokaler, og leieavtalen må derfor ettergås for å se om avtalen endrer husleielovens utgangspunkt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.