Sveits - dårlig forbilde

Koronakrisen rammer allerede hardt. Dersom politikerne våre velger å følge rådene til professor Hans K. Hvide i Dagens Næringsliv 2. april vil skadene bli uopprettelige. Han vil at vi skal kopiere Sveits, og at staten kun bør gi usikrede lån med rente inntil 3,25 prosent til bedrifter som har mistet det meste av sine inntekter siden 12. mars.

Sveits er det landet som er nest mest rammet i verden etter Spania, delvis fordi de grenser til de hardest rammede regionene i Italia og delvis fordi myndighetene var sent ute med effektive tiltak. Nylig økte sveitsiske myndigheter sin hjelpepakke til næringslivet til 455 milliarder kroner. Pakken inkluderer lån med null rente, og de vurderer ytterligere tiltak.

Ikke bare er Hvides fremstilling av ordningene i Sveits sterkt misvisende, Sveits er også et særdeles dårlig forbilde.

Så la oss holde oss til Norge.

Hvide skriver: «Jeg tror det i mindre grad er et problem at fremtidig lønnsomhet går tapt dersom bedrifter stenger ned – i så fall ville de trolig ikke stengt ned».

Her tror Hvide feil. Tusenvis av norske bedrifter stenger ned fordi staten har pålagt dem å stenge ned. Andre bedrifter stenger ned fordi kundene er borte, enten fordi kundene er bedrifter som staten har pålagt å stenge ned eller fordi smittevernreglene gjør det uansvarlig å holde åpent.

Å tilby disse virksomhetene å øke gjelden er ikke løsningen når egenkapitalen er forsvunnet, da er det ansvarlige valget dessverre skifteretten.

Det vi trenger er en norsk løsning, hvor bedriftene som rammes får dekket sine faste kostnader. For at regjeringens kompensasjonsordning skal fungere må den inkludere følgende:

  • Mulighet for full kostnadsdekning: Bedrifter som regjeringen har stengt ned må få dekket inntil 100 prosent av driftskostnadene, slik ordningen er i Danmark. De er direkte stengt ned, men kan ende opp med bare delvis kompensasjon. Er det rettferdig?
  • Alle virksomheter som er rammet må kunne få kompensasjon: Også virksomheter som ikke har fått påbud om å stenge har hatt stor inntektssvikt, og mange av disse levedyktige virksomhetene står også i fare for å gå konkurs.
  • Ordningen må gjelde fra 12. mars: Mange virksomheter har vært helt eller delvis uten inntekter i tre uker. Det betyr at mange allerede har brukt opp egenkapitalen sin og er svært nær konkurs.

Norge står i fare for å miste en stor andel av landets små og mellomstore bedrifter. Vi har ikke råd til det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.