Mennesker, ikke milliarder

DN og Facebook er fulle av innlegg fra økonomer som mener at regjeringens helsetiltak mot koronaviruset er feil. Vi samfunnsøkonomer er imidlertid ikke spesielt kvalifisert til å mene noe om dette.

I en sentral lærebok i samfunnsøkonomi på Blindern på 1980-tallet sto det at høyt løpende konsum er et selvstendig mål for den økonomiske politikken. Det er konsum som, innenfor visse rammer, gir oss velferd. Koronakrisen og helsetiltakene mot dem svekker forbruksmulighetene. Men jeg er helt sikker på at det var underforstått i læreboken at målet om høyt løpende konsum ikke skulle stå høyere enn at mange mennesker dør i en epidemi.

Mennesker, ikke milliarder, som statsministeren sier.

Epidemiologer og samfunnsmedisinere er best egnet til å vite hva som er best for folkehelsen. Vi økonomer kan som andre legfolk gjerne synse om tiltakene begrenser antallet døde eller varig syke bedre enn andre tiltak. Når vi sammenligner antallet dødsfall eller alvorlig syke så langt i Norge med land som har valgt en annen strategi, kan jeg ikke forstå de som hevder at regjeringen har valgt feil. Men det er synsing.

Epidemiologer og samfunnsmedisinere er best egnet til å vite hva som er best for folkehelsen. Vi økonomer kan som andre legfolk gjerne synse
Åmund T. Lunde

Økonomenes bidrag er å vurdere om de økonomiske tiltakene mot konsekvensene av helsetiltakene er fornuftige. De må være tidsavgrensede og ikke stimulere til uønsket adferd. Den, med rette, løsslupne pengebruken bør heller ikke brukes som anledning til å bruke penger på tiltak som ikke har noe med koronakrisen å gjøre.

Til dem som mener innretning av helsetiltak er et økonomisk spørsmål: Hva ville det kostet å ha mindre restriktiv tiltak, dersom de i sin tur førte til flere dødsfall?

Som samfunn ville vi neppe akseptert det. Til slutt ville vi iverksatt langt mer inngripende og kostbare tiltak enn det vi har gjort til nå. Det økonomiske tilbakeslaget ville blitt sterkere og faren for at unge ble stående utenfor arbeidsmarkedet vært vesentlig høyere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.