Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har stor forståelse for at det er krevende å prioritere de knappe vaksinene kommunene får tildelt.

Vi minner om at fysioterapi er en lovpålagt helsetjeneste i kommunen. Det er viktig å opprettholde et tilbud om fysioterapi til innbyggerne, og behovet er stort.

Sykehus har måttet ta ned operasjoner fordi de venter økte innleggelser av pasienter med koronasykdom. For en del av disse pasientene er fysioterapi nødvendig for å opprettholde nødvendig funksjon frem mot operasjon. Fysioterapeuter har en spesialisert kompetanse, de utøver nødvendig helsehjelp og det finnes ingen vikarløsning for fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten.

Pasientene som trenger fysioterapi, har ikke bare en kink i nakken eller en sliten menisk. Dette er pasienter med store og sammensatte vansker som følge av blant annet hjerneblødning og slag. Det er diagnoser som ALS og multippel sklerose, og det er mennesker som lever med Parkinson og andre nevrologiske sykdommer.

Det er mennesker som strever med helsen etter store traumer, enten de er av en fysisk eller psykisk opprinnelse. Dette er mennesker som er helt avhengig av fysikalsk behandling og oppfølging for å kunne mestre eget liv og bo hjemme. Dette er mennesker som vil tape enormt mye livskvalitet hvis tilbudet blir borte, og det vil gi en enorm belastning på pleie- og omsorgstjenesten om de ikke får fysikalsk behandling for sin sykdom, lidelse eller skade.

Et eksempel er barnefysioterapeuter som jobber med barn og unge med alvorlig sykdom. De behandler flere barn med nedsatt immunforsvar, premature med massiv tilleggsproblematikk, muskelsykdom og lungeproblematikk. Fysioterapeutene kan ikke holde avstand til barna i behandling og er tett på over tid under hele behandlingen. De har under hele pandemien opprettholdt sine arbeidsoppgaver og vært der barna er, nettopp fordi disse barna er avhengige av vår hjelp.

Fysioterapeutene er på mange ulike arenaer i løpet av en dag; i hjemmet til brukerne, i barnehager, på skoler og i avlastningsboliger. Kollegene til fysioterapeutene, som helsesykepleiere og jordmødre, er allerede prioritert for vaksiner.

Fysioterapeuter har relativt langvarig nærkontakt med hver enkelt pasient. Dette samsvarer med kriteriet som ligger i prioritet 2 i FHIs veileder for vaksinasjon av helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten fra januar i år: «Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko. Vi har satt opp helsepersonellgrupper som bør vurderes, men listen er ikke uttømmende og kommuner og helseforetak har selv ansvar for å identifisere hvilke helsepersonellgrupper som bør vurderes.»

Terapeut og pasient kan være i fysisk nærkontakt fra 20 min til 1,5 times varighet, gjerne inne på et behandlingsrom. De fleste konsultasjoner er mellom 30 og 60 minutter. Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at tid sammen med en smittet er en faktor når det gjelder spredning, og at risikoen kan være større innendørs i rom med begrenset areal.

En fysioterapeut har et høyt behandlingsvolm og har mange pasienter hver eneste dag. Mange fysioterapeuter har 15–20 pasienter innom daglig. De utsettes for smitte hver eneste dag, og særlig er dette gjeldende på det sentrale Østlandet, hvor det har vært et stort smittetrykk over lang tid.

Helseministeren kunne i forrige uke fortelle at selv etter bare én dose med vaksine kunne man se en smitteverneffekt ved at man ikke smitter videre til andre. Dette er enda en god grunn til at fysioterapeuter både er blitt og skal prioriteres for vaksine. Uten vaksine kan de potensielt bli superspredere med så tett og hyppig pasientkontakt som de har i sin kliniske arbeidshverdag.

NFF er klar over at vaksiner er et knapphetsgode og vi ønsker ikke på noen måte å «snike i køen», men bli vurdert på lik linje med annet helsepersonell som leverer helsetjenester til brukere med alvorlig sykdom i kommunen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.