Gunnar Fjæra, tidligere korrupsjonsetterforsker i Økokrim

Økokrim kun for småfolk?

Publisert: Oppdatert:

Selv om det i Norge finnes både korrupsjon og annen alvorlig økonomisk kriminalitet har vi i det store og hele velfungerende samfunnsinstitusjoner som tjener folket med – stort sett – samme rettigheter for fattig som rik, sier forfatteren.
Selv om det i Norge finnes både korrupsjon og annen alvorlig økonomisk kriminalitet har vi i det store og hele velfungerende samfunnsinstitusjoner som tjener folket med – stort sett – samme rettigheter for fattig som rik, sier forfatteren. (Foto: Mikaela Berg)