Oluf Ulseth, administrerende direktør, Energi Norge

Alt å vinne på krafthandel

Det vil være umulig for Europa å nå sine klimamål om hvert land skal stå alene. Handel med kraft er avgjørende for å lykkes.

Publisert: Oppdatert:

Norge og norsk fornybarnæring med sin unike vannkraft og gode vindressurser er – sammen med sterke kompetansemiljøer og en moderne industri – godt rustet for å bli en vinner i det grønne kappløpet.
Norge og norsk fornybarnæring med sin unike vannkraft og gode vindressurser er – sammen med sterke kompetansemiljøer og en moderne industri – godt rustet for å bli en vinner i det grønne kappløpet. (Foto: John Petter Reinertsen/Statkraft)