Leif Lia konkluderte i innlegg i DN 11. mai med at vannkraftverkene ikke blir oppgradert på grunn av skattesystemet. Det er et stort paradoks. Over 80 prosent av elektrisitetsmarkedet er statlig og kommunalt. Så hvilken rolle spiller det da om det offentlig får pengene som skatt eller avkastning på kraftproduksjon?

Sannsynligvis er det også en annen årsak. Kraftmarkedet utgjøres av en mengde overadministrerte produksjons- og salgsselskaper, hovedsakelig eid, der mange høyt betalte småkonger sitter og passer på sitt revir.

Bare en samordning av vannuttak kan sannsynligvis øke strømforsyningen betraktelig. Med en kraftig konsolidering vil det også bli lettere å finansiere oppgradering av gamle kraftverk.

Det tjener ikke forbrukerne at et utall selskaper, stort sett eid av folket, konkurrerer med hverandre for å levere et enhetlig produkt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.