Konkurransetilsynet og DN på lederplass den 11. januar mener at likere nettleie vil svekke incentivene til å drive effektivt i nettselskapene. Det er en påstand uten hold i. Det er flere grunner til det. Den åpenbare er det hverken DN eller Konkurransetilsynet nevner, nemlig reguleringen av nettmonopolene – den såkalte DEA-reguleringen.

Den innebærer at NVE måler alle nettselskapenes effektivitet. Her settes selskapene opp mot hverandre etter forskjellige parametere, så ser NVE hvilke selskaper som er mest effektive. Selskapene måles og er over tid avhengig av å drive effektivt for å kunne høste tilfredsstillende avkastning til sine eiere. Dette systemet er den store drivfaktoren for at selskapene driver så effektivt som mulig.

Det er en feiloppfatning at selskapenes effektivitet avgjør størrelsen på nettleien. Slik er det ikke. Det er begrenset med påvirkbare kostnader, og vi har svært effektive selskaper i Norge, så som Nord Salten Kraft, som er et supereffektivt selskap, men likevel har høy nettleie.

Høyere nettleie i enkelte områder i landet henger først og fremst sammen med at det er færre kunder å fordele regningen på og krevende topografiske forhold.

Fusjoner er dette et eieranliggende. Eierne må vurdere en rekke spørsmål: om det vil gi mer effektiv drift, betydningen av lokal tilstedeværelse, beredskap, hensynet til arbeidsplasser, evnen til å følge med i den digitale utviklingen og selvfølgelig hva en fusjon eventuelt vil spare kunden i nettleie.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.