Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og Ove Flataker i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevder i DN 8. februar at strømprisen blir lavere ved sammenslåing av nettselskaper.

Strømprisen bestemmes i et marked og vil derfor variere. Vinterens høye priser har i hovedsak gjenspeilet internasjonale priser på kull og CO2-kvoter – altså forhold som ikke påvirker nettleien. Det er derfor feil at sammenslåing av nettselskap gir lavere strømpriser. Slike utsagn villeder kundene ettersom duoen ikke opplyser om konsekvensene ved slike sammenslåinger.

For det første vil det fremdeles være store, regionale forskjeller i nettleien ved sammenslåing av selskap innen samme område.

For det andre bidrar ikke sammenslåing til at det blir billigere å bygge og drifte hver kilometer med nett. Mange mindre selskap samarbeider allerede om felles innkjøp og ikt-løsninger og tar dermed ut kostnadsreduserende stordriftsfordeler.

For det tredje vil sammenslåing av nettselskap svekke lokale kompetansemiljøer og undergrave beredskapen i distriktene. En opplyst forbruker vil veie slike konsekvenser opp mot muligheten til å spare noen hundrelapper.

Lik nettleie er et godt mål, men bør heller baseres på en nasjonal utjevningsordning. Skal man virkelig dempe strømprisen, er det en helt annen medisin som skal til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.