«Nettleien er altfor høy», skriver Svein Roar Brunborg og Bjørn Øiulfstad i DN 25. januar og peker på at løsningen er at strømkundene bør få eie sitt lokale strømnett. Vi i Nelfo deler bekymringen, men lavere nettleie kan sikres på en enklere måte.

En viktig utfordring er at det i dag er altfor lønnsomt å være nettselskap. Da Oslo kommune kjøpte Hafslund Nett i 2017, var byrådets jubel et tydelig tegn: «Avtalen gir Oslo kommune kontroll over selve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til Oslo innbyggere i generasjoner fremover», utbasunerte byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo er ikke alene. Mange kommuner anser utbytte fra det lokale nettselskapet som en vesentlig inntektskilde. I den sammenheng blir dessverre forbrukerkostnader ofte mindre viktig. Det er synd. Nettselskapenes samfunnskontrakt er politisk fundert på at forbrukerne, les velgerne, har tillit til systemet. Stadig høyere nettleie skaper ikke grunnlag for økt tillit.

NVE er ansvarlig for nettreguleringen og kan gjøre noe med de økonomiske rammene.

NVE kan for eksempel beslutte å sette ned renten som nettselskapene får på investert kapital, samt fjerne nettselskapenes økonomiske sikkerhetsnett – den såkalte minimumsavkastningen. Det vil kunne tvinge frem behovet for mer rasjonell drift og struktur, med påfølgende lavere driftskostnader og dermed lavere nettleie til forbrukerne.

En annen måte å redusere nettleien på er å bruke mer strøm til ny verdiskaping og elektrifisering av transport og fossil oppvarming. For jo flere kilowattimer vi kan fordele nettets faste kostnader på, dess billigere blir enhetskostnaden ved bruk. NVE kan legge til rette for det, blant annet gjennom krav til utforming av nettariffer.

De færreste husholdninger er interessert i å eie aksjer i nettselskapet. De vil ha lavere nettleie. De vil ha tillit til at systemet fungerer til beste for skattebetalerne. Dette kan de gjøre noe med i NVE – hvis de vil.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rune Kristiansen (56) var best i verden. Så døde sporten ut. Klarer han en siste stavsalto?
03:25
Publisert: