Fremtidens strømkunde kan bli konge i eget kraftrike, styre forbruk og egen kraftproduksjon og utveksle strøm med samfunnet rundt seg. Vi vet ikke hvor raskt og langt utviklingen vil gå, men vi ser at den kan komme. Paradoksalt nok vil imidlertid fremveksten av den uavhengige strømkunde øke kravene til det sentrale kraftsystemet ytterligere.

Faktisk er utviklingen av det sentrale kraftsystemet avgjørende dersom kunden skal bli konge.