Elefanten i kraftrommet

Står verdiskapingen for det norske fellesskapet av kraftbruken i tungindustrien virkelig i stil med verdien av kraften som selvstendig eksportvare?

De 40 TWh som tungindustrien bruker, har CO2-kompensasjon, ingen eller redusert elavgift, reduserte nett-tariffer og inntil nylig også kraftpriskontrakter på særvilkår, skriver Bård S. Andersen.
De 40 TWh som tungindustrien bruker, har CO2-kompensasjon, ingen eller redusert elavgift, reduserte nett-tariffer og inntil nylig også kraftpriskontrakter på særvilkår, skriver Bård S. Andersen.Foto: Javad Parsa
Publisert 24. August 2022, kl. 11.25Oppdatert 24. August 2022, kl. 12.43