Konflikten bunner i at det svenske motstykket til Statnett, Svenska kraftnät, i lengre tid har begrenset overføringskapasiteten til og dermed påvirket prisene i Norge, Finland og Danmark. Hva er bakgrunnen for konflikten, hvordan berøres Norge, og hvordan kan Acer komme til unnsetning?

Per Ove Eikeland
Per Ove Eikeland

Årsaker til høye strømprisene i Sør-Norge er godt belyst i mediene i høst. En mindre belyst faktor er skjevheter mellom land i bruk av utenlandskabler, som hindrer import til Norge selv om prisene her er høyere enn i utlandet.

Torbjørg Jevnaker
Torbjørg Jevnaker (Foto: 0D DIGITAL)

Mens Statnett i stor grad har fulgt EUs regelverk om å stille maksimal kapasitet til rådighet for handel over grensene og latt strømmen flyte dit prisen er høyest, så gjelder ikke dette alltid andre veien.

Berit Tennbakk
Berit Tennbakk (Foto: Ilja C. Hendel)

Svenska kraftnät har redusert kapasitet for eksport av strøm fra Sør-Sverige til Sør-Norge – selv når prisene er høyere på den norske siden av grensen. Dette begrunner de med at det ikke er tilstrekkelig kapasitet i det interne svenske nettet; begrensning av eksport til Norge (og andre land) er nødvendig for at nettet i Sverige ikke skal bli overbelastet.

Dermed har Norge periodevis gått glipp av billigere strøm fra Sverige som kunne ha kommet godt med i disse priskrisetider.

Nå har Statnett sett seg lei på at Svenska kraftnät ikke bruker alle muligheter for å opprettholde kapasiteten og sikre import av strøm til Norge og har besluttet å begrense eksportkapasiteten til Sverige for å skåne det norske nettet. Men også Finland har reagert og levert en formell klage på den svenske praksisen, som ikke er ny.

Svenske myndigheter har nemlig innvilget søknader om å begrense kapasiteten på kablene fra Sør-Sverige i fjor og i år. I år har det ført til en sterk begrensning i import av kraft til Sverige fra Finland og videre eksport av kraft til Norge, noe som kunne hatt en prisdempende effekt i Sør-Norge.

Nå har det svenske nettselskapet søkt om tillatelse til å begrense bruken av kablene også i 2022. Men denne gangen har søknaden blitt formelt påklaget av de finske energimyndighetene. Det kan føre til at konflikten til syvende og sist må løses av Acer dersom svenske myndigheter ikke finner en løsning som Finland godtar.

EUs lovgivning tillater slik begrensning i en avgrenset periode hvis det er nødvendig for å hindre at nettet bryter sammen.

Nettselskapene må imidlertid først søke myndighetene om unntak fra regelen om uhindret flyt på kablene. De kan få innvilget maksimum to års unntak. Fem år er også mulig hvis selskapene utarbeider en handlingsplan for årlig økning av kapasiteten i denne perioden.

Samtidig har myndighetene i naboland som blir berørt av begrensningen, rett til å klage på unntaket. Ved en slik klage er det opp til EUs energibyrå, Acer, å løse konflikten og komme med en beslutning om begrensningen i kapasitet skal godkjennes eller ikke.

Formålet med tvisteløsning gjennom Acer er nettopp å finne en løsning når to land ikke klarer å bli enige.

Selv om Norge ennå ikke har vedtatt å iverksette EUs nye regelverk fra 2019, så sier også det gamle regelverket, som Norge har sagt ja til, at nettselskapene skal gjøre sitt ytterste for å maksimere bruken av kabelforbindelser mellom land. Dermed kan også Statnetts beslutning forventes å bli gjenstand for både Acer og norske energimyndigheters oppmerksomhet, særlig siden denne er gjort uten en formell søknad til myndighetene.

Statnett kan likevel synes å ha en god sak – beslutningen om ikke å gjøre sitt ytterste for å sikre flyt fra Sør-Norge til Sør-Sverige kommer som følge av langvarige begrensninger på svensk side som har gitt uforholdsmessige priseffekter for Norge.

Dersom svenske myndigheter ikke finner en løsning som godkjennes av de finske myndighetene, så vil en beslutning i Acer kunne gi et fordelaktig resultat for norske strømkunder, ved at Sverige må åpne for mer eksport når strømmen der er billigere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.