Det er ingenting nytt ved DNs forsvar av hvordan kraftsystemet er innrettet, i lederartikkelen 15. november: «Det ser lysere ut for vinterens kraftbalanse i Norge og Europa. Takk værgudene (og markedskreftene)». Kritikken av strømmarkedet står seg, også i dagens prissituasjon.

Det er riktig at dette handler om tilbud og etterspørsel, som lederen beskriver. Mitt poeng er at det kan gjøres noe med begge faktorene.

Prisen på norsk strøm går opp fordi vi nå er tettere knyttet til større prisområder, med nye kabler til England og Tyskland. Kraften i magasinene forvaltes kommersielt, og prisene presses opp om den fremtidige avkastningen på strømbørsen anslås å være høy. Dette påvirker sterkt prisen kunder i Norge betaler, også i et år med kraftoverskudd.

De siste dagene har prisene vært lave. Simpel markedstenkning tilsier at folk da kan sløse og gi opp alle tanker om energisparing. Å skjønne at energieffektivisering og -sparing er viktig, uansett pris, innebærer å skjønne at markedet ikke alltid har svaret. Rødt har foreslått flere hundre millioner kroner mer til energieffektivisering også i år med relativt lave priser, og foreslår én milliard mer neste år.

Et annet utslag av simpel markedstenkning så vi fra kraftselskapene i fjor høst: Lyse og Statkraft har begge langt på vei innrømmet å ha produsert uansvarlig mye gjennom hele høsten i fjor, selv om fyllingsgraden var lavere enn normalt og kraftsituasjonen stram. Rødt foreslo å begrense produksjonen for eksport allerede i oktober i fjor, men forslaget ble avvist.

Selskapene tar ikke samfunnsansvar, men prioriterer kommersielle interesser, slik dagens markedsregime legger til rette for. De gamblet med våre felles ressurser også etter at Russland begynte å strupe gassen.

Energi Norge bekreftet i oktober at kraftselskapene kunne finne på å tømme magasinene selv om det var i strid med storsamfunnets interesser.

DN mener det er blitt stille fra de som har kritisert den politiske organiseringen av kraftmarkedet. Det er feil. Jeg stiller til debatt når som helst og har stadig like lite tiltro til strømmarkedet som for en måned siden.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.