Kraftspekulanten Einar Aas fra Grimstad har gjennom flere år oppnådd eventyrlige resultater. Den 14. september 2018 tapte han alt han hadde tjent – og vel så det. Ifølge mediene var tapet utrolige 1,4 milliarder kroner.

Folk flest – inkludert journalister og politikere, har begrenset kompetanse om derivatmarkeder – herunder derivatmarkedet for kraft, hvor Aas opererte. Følgelig er det fritt frem for mange synspunkter på hva som hadde skjedd.

Thore Johnsen, professor i finans ved NHH.
Thore Johnsen, professor i finans ved NHH.