I DN 6. august spør Nina Ahlstrand og Ole Einar Stokstad fra DNB Markets om det grønne obligasjonsmarkedet er blitt for grønt. De mener grønne obligasjoner er et smalt produkt for ferdig omstilte grønne virksomheter.

Det er ikke riktig. Grønne obligasjoner er finansiering som passer alle bedrifter med prosjekter som går i riktig retning.

Kommunalbanken er blant de største norske utstederne av grønne obligasjoner. Vi har også engasjert oss i det internasjonale arbeidet og sitter i styringsgruppen for Green Bond Principles.

Kravene til grønne obligasjoner er at de finansierer grønne prosjekter, det må fremgå hvordan grønne prosjekter velges ut, at pengene går til disse og at den forventede miljøeffekten rapporteres.

En bærebjelke for grønne obligasjoner er å gi investorene bedre informasjon om miljøeffekten av prosjektene de investerer i. Innsikten gir investorene mulighet til velge det som passer deres preferanser best. Det finnes alt fra spesialiserte fond med en høy terskel for hva som er grønt, til investorer som bruker en minimumsstandard.

Det er investorene som til slutt bestemmer hva som er grønt nok. Vi mener det er bra, fordi den gjensidige utvekslingen av informasjon mellom tusenvis utstedere og investorer er et godt utgangspunkt for å avgjøre hva som er grønt over tid. Dette utgangspunktet har gitt en fantastisk vekst i markedet.

Med dette bakteppet blir det spennende å se hvilket utslag EUs omdiskuterte «taxonomy» – en klassifisering av hva som kan kalles grønt – vil gi i markedet. EUs forslag går lengre i å definere terskler mellom grønt og ikke-grønt enn dagens krav. Vi mener ikke at det største problemet er at det setter for høye krav til hva som er grønt, men at det har høye kostnader – særlig for små og diversifiserte virksomheter – å dokumentere at en aktivitet er innenfor kriteriene.

Et rigid regelverk kan bremse veksten i markedet, men kan også være motiverende for de bedriftene som virkelig satser grønt. Ulempen med slike regelverk er at de fort kan bli utdaterte og komme i utakt med forventningene til investorene. EU har høringsfrist for dette arbeidet 15. september så det er fortsatt mulig å påvirke utfallet.

Ahlstrand og Stokstad har rett i at industribedriftene foreløpig utgjør en liten del av markedet. Bankene er rådgivere for industribedrifter som skal legge ut obligasjoner i markedet, så her har DNB Markets og andre banker en viktig rolle i å hjelpe industribedrifter med å realisere et grønt innlånsprogram.

Det er viktig å motivere bedrifter til å tenke grønt. Vi har krevende tildelingskriterier for grønne lån og vi gir en renterabatt. Med dette gir vi et tydelig signal til våre kunder om hva vi mener er grønt, og vi gir et incentiv for å investere grønt.

Flere banker bør gripe denne muligheten til å fremme omstilling hos kundene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.