Har Fridtjof Nansens Institutt startet som tysk regjerings kommunikasjonsavdeling?

Europa generelt og Tyskland spesielt står overfor en historisk vanskelig avveining. En importstopp av gass og olje fra Russland vil ramme Russlands evne til å gjennomføre krigshandlinger og krigsforbrytelser på Ukrainsk territorium. Kostnaden er at det utvilsomt vil medføre en nedgangstider – resesjon – i Tyskland. Men i et innlegg fra Marie Byskov Lindberg i DN 2. april virker seniorforskeren fra Fridtjof Nansens Institutt lite interessert i å reelt diskutere begge sidene av denne tøffe avveiningen.

Frode Martin Nordvik
Frode Martin Nordvik

Isteden fastslår Lindberg at en «bråstopp for gass fra Russland skader tysk økonomi så mye at landet ikke kan bære sanksjonene som er innført mot Russland».

Hvem sier at tysk økonomi ikke kan bære dette?

Her refererer Lindberg «svaret fra kanslerkontoret», som sier at importstopp vil skade den tyske økonomien så mye at Tyskland ikke lenger vil være i stand til å bære sanksjonene de allerede har innført mot Russland.

Her opererer Lindberg nærmest som et pr-byrå for den tyske regjering.

Forbundskansleren får nemlig for tiden skarp kritikk fra en rekke fremtredende økonomer om at han baserer dette på ren synsing og at regjeringen ikke har presentert noe empirisk belegg for å hevde at økonomien ikke kan «bære en embargo». Scholz forsøker altså å fremstille et politisk valg som en økonomisk nødvendighet.

De tyske økonomene Benjamin Moll fra London School of Economics og Rudiger Bachmann fra Notre-Dame-universitetet og kolleger benytter isteden en makroøkonomisk modell som gir anslag på hvor store virkninger på brutto nasjonalproduktet (bnp) en energiembargo for russisk energi vil ha for Tyskland. De finner at en fullstendig embargo av russiske energivarer vil føre til en nedgang i bnp i Tyskland på mellom 0,5 og tre prosent (bnp-nedgangen i 2020 grunnet pandemien var 4,5 prosent).

Med andre ord: Det kommer til å koste tysk økonomi dyrt å gjennomføre en embargo, men det er selvsagt mulig. Og økonomien kommer ikke til å knekke sammen.

Økonomene argumenterer også godt for at en slik embargo bør komme før heller enn senere, da industrien får bedre tid til å gjennomføre nødvendige justeringer før neste vinter.

Det er den tyske regjeringen som må gjøre denne vanskelige avveiningen, men det er jo selvsagt et politisk valg å ikke innføre en embargo av russisk energi.

Det er ikke en økonomisk tyngdelov at tysk økonomi da knekker sammen, slik man kan få inntrykk av når man leser Lindbergs ukritiske gjengivelse fra «kanslerkontoret». Nye bilder av massakrerte sivile i Butsja og andre krigsforbrytelser på ukrainsk jord burde uansett få kanslerkontoret til å revurdere sitt valg.

Har Fridtjof Nansens Institutt startet som tysk regjerings kommunikasjonsavdeling?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.