Er hun best, eller er hun bare den beste kvinnen?

Jeg er mot organiserte kvinnenettverk på arbeidsplassen. Jeg mener det er en fundamental motsetning til likestilling. I alle fall når menn ikke får delta. Og om menn fikk delta, ville jeg kanskje kalt det noe annet enn et kvinnenettverk.

«Jeg har vanskeligheter med å akseptere kjønnskvotering og måten selskaper jobber med å øke kvinneandelen sin på», skriver gründer Kristin Bjerke.
«Jeg har vanskeligheter med å akseptere kjønnskvotering og måten selskaper jobber med å øke kvinneandelen sin på», skriver gründer Kristin Bjerke.Foto: Yuoak/Getty Images
Publisert 28. July 2020, kl. 08.32Oppdatert 28. July 2020, kl. 08.44