I DN 15. juli skriver riksantikvar Jørn Holme om den norske hvalfangsthistorien i Antarktis og etterlatte kulturminnene spesielt på Sør-Georgia. Han er bekymret over forfallet, og mener det er på tide å spørre seg om disse kan og bør bevares. Han understreker at selv om kulturminnene formelt er britisk eiendom, er det i Norges interesse å forvalte denne historien best mulig.

Susan Barr, tidligere Riksantikvar.  
Susan Barr, tidligere Riksantikvar.