Norge er rede til å inngå avtale med EU om tilgang til snøkrabbefangst, men da må vi ha noe tilbake.

Snøkrabben har gjort sitt inntog på norsk kontinentalsokkel i løpet av noen få år. Snøkrabbe er avhengig av havbunnen for å bevege seg – den er en såkalt sedentær art.